Kuntavaalit ovat pian täällä. Tasa-arvo edellyttää tekoja

Julkaisuajankohta 4.6.2021 10.52
Uutinen

Tasa-arvo tehdään kunnissa. Kuluneiden viikkojen aikana olemme nostaneet Tanen viestintäkanavissa esiin tasa-arvokysymyksiä, jotka voidaan ratkaista kuntapäättäjien johdolla, kuntien ja kaupunkien päätöksentekoelimissä.

Olemme kutsuneet puolueita, päättäjiä, viranhaltijoita ja kuntalaisia mukaan tekemään kesäkuun kuntavaaleista #tasaarvovaalit.

Tiedäthän, että

  • Kunnat vastaavat esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen järjestämisestä, sote-palveluiden tuottamisesta ja resurssoinnista. 
  • Monet kunnat ja kaupungit ovat alueillaan suurimpia työnantajia. 
  • Kuntien työntekijöistä n. 80% on naisia. 
  • Kunnilla on laillinen velvollisuus edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden etenemistä
  • Kuntapäätöksenteko on oleellisesti mukana tasa-arvon edistämisessä. 

Kuntapäätöksenteko on oleellisesti mukana tasa-arvon edistämisessä. 

Osana Tanen kuntavaalikampanjaa olemme julkaisseet asiantuntijoiden kirjoittamia tekstejä tärkeistä tasa-arvoteemoista, joihin voi vaikuttaa kuntatasolla. Löydät tekstit kuntavaalisivultamme.

Kaikki #tasaarvovaalit-sarjakuvat koottuna

Olemme julkaisseet kuusi sarjakuvaa tärkeistä kuntatasa-arvon aiheista. Kaikki sarjakuvat löytyvät Tanen sosiaalisen median tileiltä Facebookissa ja Twitterissä. Julkaisemme sarjakuvat vielä kootusti tässä jutussa.

 Kriittisten alojen työntekijöiden tukeminen pandemian jälleenrakennuksessa

Tehdään näistä vaaleista #tasaarvovaalit: tue ja turvaa vaalityötä, levitä tietoa valtuutetun mahdollisuudesta saada apua lastenhoitoon, pura sukupuolistereotypioita koulutusjärjestelmästä.

Sukupuolten tasa-arvoinen edustus kunnanvaltuustoissa

Miksi minun hyvinvoinnistani ei pidetä huolta jos kerran olen kriittisten alojen työntekijä, miettivät terveydenhuollon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Tane #tasaarvovaalit

Sama palkka samasta ja saman arvoisesta työstä

Vuonna 2020 sukupuolten palkkaero samasta ja samanarvoisesta työstä kasvoi ensimmäistä kertaa vuosiin. naisen euro on edelleen vain 84 senttiä! Kunnat ovat isoja työnantajia. Niissä työskentelee yhteensä 421000 henkilöä, joista 80 % on naisia. Kuvassa neljä vuotta myöhemmin uutisoidaan kuntien tehneen sen: palkkatasa-arvo saavutettu!

Saavutettavat digipalvelut ikääntyneille

Valvooko sinun kuntasi tuottamiensa vanhuspalveluiden laatua ja digitaalista saavutettavuutta?

 Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen

 Onko sinun kuntasi allekirjoittanut tasa-arvon peruskirjan? Käytetäänkö sitä paikallishallinnossa? Se on hyvä työkalu tasa-arvon edistämiseen kuntatasolla. peruskirja käsittelee asioita asumisesta terveyteen ja turvallisuuteen tasa-arvon näkökulmasta.

Turvallinen ja häirinnästä vapaa koulu

 Häirintä ei kuulu meidän kouluun! Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista pjista 8 % ja tytöistä 32 % oli kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista häirintää oli kokenut 40 %.

Sarjakuvat on piirtänyt ja kuvittanut kuvittaja Elina Johanna Ahonen.

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista