Hyvinvointi on tasa-arvokysymys – Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisi aluevaalitavoitteensa

Julkaisuajankohta 9.11.2021 11.15
Tiedote

Tasa-arvoasian neuvottelukunnan (Tane) kärkiteemoina aluevaalien alla ovat päätöksenteko, palvelut ja henkilöstö.

”Tulevat aluevaalit ovat mahdollisuus sukupuolten tasa-arvon kannalta. Yhdessä voimme päättää luoda tasa-arvoa aktiivisesti edistävät hyvinvointialueet kaikkialle Suomeen,” sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Puolueiden ehdokasasettelun ja vaalien jälkeisten luottamuspaikkojen sukupuolijakaumat ovat keskeisiä tasa-arvokysymyksiä aluevaaleissa. Käsillä olevassa uudistuksessa on kyse myös hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta koskevista palveluista. Jatkossa esimerkiksi neuvoloihin, mielenterveystyöhön ja lähisuhdeväkivaltaan sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyviä palveluita tuotetaan hyvinvointialueilla.

”On tärkeää, että toimivien palveluiden jatkuvuus turvataan samalla kun kehitetään pysyviä rakenteita esimerkiksi lähisuhdeväkivallan palveluihin. Tämän varmistamiseksi päättäjät ja johtajat tarvitsevat tasa-arvo-osaamista.” korostaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Bella Forsgrén.

Tane muistuttaa, että tuleville hyvinvointialueille on siirtymässä henkilöstöryhmiä, jotka ovat poikkeuksellisen jakautuneita sukupuolen mukaan. Voimakkaasta sukupuolijakaumasta johtuen, kaikki tulevat henkilöstöä koskevat päätökset tulevat olemaan sukupuolittuneita päätöksiä. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työntekijöistä 86 % on naisia. Pelastustoimessa naisten osuus kokoaikaisista täyspalkkaisista on 13 %.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aluevaalitavoitteet 2021

Tavoite 1: Sukupuolten tasa-arvoa edistetään aluevaltuustoissa

Puolueet huomioivat ehdokasasettelussa ja luottamuspaikkajaossa sukupuolten tasaisen edustuksen. 
Aluevaltuustoihin ehdolla oleville jaetaan tasa-arvoon liittyvää tietoa. 
Jokaisen aluevaltuustoon valitun edustajan perehdytykseen sisältyy tietoa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Tavoite 2: Sukupuolten tasa-arvo läpileikkaa hyvinvointialuestrategioita

Hyvinvointialuestrategiaan sisällytetään läpileikkaavasti sukupuolten tasa-arvon edistäminen. Toteutetaan sukupuolivaikutusten arvioinnit sekä sukupuolitietoinen budjetointi. Tasa-arvon edistymistä seurataan aktiivisesti ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Tämä koskee muun muassa palvelujen järjestämistä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä.

Tavoite 3: Henkilöstöön liittyvät päätökset tehdään sukupuolitietoisesti 

Kaikissa henkilöstöön liittyvissä päätöksissä ja toimenpiteissä edistetään sukupuolten tasa-arvoa. Työntekijöitä koskevissa päätöksissä tiedostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen voimakas jakautuminen nais- ja miesenemmistöisiksi aloiksi. Esihenkilöiltä ja johtajilta edellytetään tasa-arvo-osaamista.

Lisätietoja 

pääsihteeri Hannele Varsa,
[email protected], 050 545 3435

Tane.fi/aluevaalit-2022

Ajankohtaista