Hoivan ja huolenpidon järjestelmät kaipaavat miehiä osallistumaan

Julkaisuajankohta 8.9.2020 8.22
Uutinen

Kansainvälisessä konferenssissa nostettiin esiin yhteiskuntien ja yhteisöjen vastuu ratkaista mieserityisiä tasa-arvo-ongelmia. Miesten mahdollisuuksia osallistua hoivatyöhön rajoittavat esimerkiksi tiukat sukupuolistereotypiat ja normit, joiden mukaan haavoittuvuuden, heikkouden tai hoivan ilmaiseminen ei ole miehille sallittua.

Kahden vuoden välein järjestettävä kansainvälinen Conference on Men and Equal Opportunities (ICMEO) -konferenssi järjestettiin syyskuussa 2020 Tallinnassa aiheella Men Who Care (miehet, jotka välittävät/hoivaavat).

Koronan vuoksi virtuaalisesti pidetty kahden päivän tilaisuus kokosi paneelikeskusteluihin monipuolisen joukon asiantuntijoita järjestöistä, julkiselta sektorilta, akatemiasta sekä EU:sta. Konferenssin järjesti Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE yhteistyössä Viron sosiaaliministeriön kanssa. 

Tilaisuuden punainen lanka kulki hoivan ja huolenpidon kysymysten ympärillä ja aihetta käsiteltiin monitasoisesti. Esiin nousivat kysymykset miesten aktiivisuudesta ja halusta pitää huolta itsestään, perheistään sekä laajemmin elinympäristöistään.

50 minuuttia lisää miesten palkatonta hoivatyötä päivässä parantaisi sukupuolten tasa-arvoa 

Aktiivista isyyttä käsittelevässä paneelissa Nikki Van der Gaag (Director of Gender Justice and Women's Rights at Oxfam) nosti esiin raportin*, jonka mukaan globaalisti katsottuna 85 % isistä haluaa osallistua aktiivisesti lastensa hoivaan. Tästä huolimatta palkaton hoivatyö jakautuu kaikkialla maailmassa epätasaisesti eri sukupuolta olevien vanhempien välillä. 

Van der Gaag haastoi isiä osallistumaan hoivatyöhön päivässä 50 minuuttia aikaisempaa enemmän, jotta hoivatyö jakautuisi ajallisesti tasaisemmin. Viidessätoista vuodessa globaalisti hoivan tasaisempi jakautuminen ei ole edistynyt kuin seitsemän minuuttia päivää kohden. Viimeisimmän ajankäyttötutkimuksen** mukaan Suomessa äideiltä kului lastenhoitoon keskimäärin 1 tunti 41 minuuttia vuorokaudessa, kun isien lastenhoitoaika oli 50 minuuttia.  

Miesten rooli ympäristön suojelussa tulisi tunnistaa

Hoivan epätasaisen jakautumisen lisäksi konferenssissa laajemmin keskusteluun nousi miesten rooli ilmastokriisissä ja sen ratkaisussa. Tilaisuuden keynote-puheenvuoron pitänyt apulaisprofessori ja aktivisti Kadri Aavik (Tallinna Ülikool) nosti esiin kysymyksen miesten mahdollisuuksista osallistua ympäristötyöhön. Aavikin mukaan miesten rooli ympäristötuhossa on merkittävä, sillä globaalisti katsottuna niin valtiot kuin suuryritykset ovat useimmiten miesten johtamia. Miehet myös esimerkiksi kuluttavat keskimäärin enemmän lihaa.

Miesten rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa on siis keskeinen. Miesten aktiivista osallistumista ympäristötyöhön peräänkuulutettiin konferenssissa laajemminkin ja muutoksen nimettiin lähtevän miesten roolin ympäristötuhossa tunnustamisesta ja tunnistamisesta. 

Yhteinen vastuu mieserityisten ongelmien ratkaisemiseksi

Tilaisuudessa nostettiin lisäksi esiin yhteiskuntien ja yhteisöjen vastuu pitää huolta mieserityisten ongelmien ratkaisemisesta. Miesten mahdollisuuksia osallistua hoivatyöhön rajoittavat esimerkiksi tiukat sukupuolistereotypiat ja normit, joiden mukaan haavoittuvuuden, heikkouden tai hoivan ilmaiseminen ei ole miehille sallittua.

Mieserityisiä ongelmia tunnistamalla ja sukupuolistereotypioita purkamalla voidaan tukea ja kannustaa miehiä erilaisiin rooleihin hoivaavina ja aktiivisina isinä sekä ympäristön näkökulmasta vastuullisina kansalaisina. 

TANE:ssa tasa-arvotyötä tehdään miesnäkökulmasta muun muassa miesjaostossa. Jaoston keskeisinä tehtävinä on nostaa esiin ajankohtaisia miehiin ja poikiin liittyviä tasa-arvokysymyksiä ja kehittää yhteistyötä miesten ja poikien kanssa toimivien tahojen kanssa. TANE:n tavoitteena on esimerkiksi perhevapaajärjestelmän uudistus, jossa hoivavastuu jakautuu tasaisemmin vanhempien välille 6+6+6-mallin pohjalta. 

TANEn sihteeristö osallistui konferenssiin kuuntelijoina. 

Kirjoittaja: Iida Putkuri, TANEn korkeakouluharjoittelija 2020

Lisätietoja

Konferenssisivu (Viron sosiaaliministeriö)

Konferenssin ohjelma (pdf)

Konferenssin alustajat ja puhujat (pdf)

*Men Care, a global fatherhood campaign -raportti

**THL: Kotitöiden ja hoivavastuun jakautuminen

Ajankohtaista