Elämäntyöpalkinto tasa-arvotyöstä kahdelle politiikan konkarille - Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkitsi 50-vuotisjuhlassaan Sirkka-Liisa Anttilan ja Kari Uotilan

Julkaisuajankohta 28.10.2022 20.00
Tiedote

Tasa-arvoasian neuvottelukunta on jakanut 50-vuotisen taipaleensa kunniaksi elämäntyöpalkinnon pitkäjänteisestä ja merkittävästä tasa-arvotyöstä kahdelle politiikan konkarille, ministeri Sirkka-Liisa Anttilalle ja Kari Uotilalle. Palkinnot jaettiin perjantai-iltana neuvottelukunnan 50-vuotisjuhlan yhteydessä.

Kari Uotila ja Sirkka-Liisa Anttila seisovat vierekkäin ja katsovat hymyillen kameraan. Käsissään he pitävät kukkia ja kunniakirjojaan.

Tasa-arvon elämäntyöpalkinnon saajat Kari Uotila ja Sirkka-Liisa Anttila. 

Palkinnolla halutaan osoittaa kiitosta ja arvostusta sinnikkäästä tasa-arvon eteen tehdystä työstä. Tasa-arvon elämäntyöpalkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa.

“Olemme halunneet nostaa esiin henkilöitä, jotka omalla aktiivisuudellaan ja päättäväisyydellään ovat huomattavasti edistäneet sukupuolten tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa”, sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala. “Molemmat palkitut sopivat tähän kuvaukseen erinomaisesti.”  

Sirkka-Liisa Anttila – ”Sukupuolten tasa-arvo on ihmisoikeus, joka pitää turvata jokaiselle”

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila on neuvottelukunnan perustelujen mukaan ottanut poliittisen uransa aikana tasa-arvokysymykset ja naisasian omakseen. Hän on edistänyt tasa-arvoa pitkäjänteisesti kansanedustajana, ministerinä, europarlamentaarikkona, tasa-arvotyön kentällä ja naisjärjestöjen luottamustehtävissä. 

Anttila on korostanut naisten välistä solidaarisuutta ja kannustanut naisia äänestämään toisia naisia. Hänelle on ollut tärkeää lisätä naisten määrää johtotehtävissä ja päätöksentekoelimissä. Sirkka-Liisa Anttila toimi tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2003–2007. Hän on Naisjärjestöjen Keskusliiton ja Keskustanaisten kunniapuheenjohtaja.

Anttila on ollut konkreettisesti edistämässä naisten asemaa työelämässä ja vaatinut työn ja perheen yhteensovittamisen helpottamista. Hän on edistänyt naispappeuden toteutumista ja vaatinut naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen ratifiointia, joka toteutui vuonna 2014. Uransa aikana Anttila on kannustanut eri toimijoita yhteistyöhön tasa-arvon edistämiseksi. 

Kari Uotila ja Sirkka-Liisa Anttila seisovat vierekkäin ja katsovat hymyillen kameraan. Käsissään he pitävät kukkia ja kunniakirjojaan.

Sirkka-Liisa Anttila.

”Sukupuolten tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta, ja demokratiaa, se on ihmisoikeus joka pitää turvata jokaiselle yhdenvertaisesti. On tärkeää etsiä lähestymistapoja ja teemoja, joita koko tasa-arvokenttä voi yhdessä edistää,” Anttila sanoo. ”Tarvitaan paljon poliittista tahtoa ja sitoutumista tasa-arvoisemman yhteiskunnan saavuttamiseksi.”

Kari Uotila - miesten ja poikien tasa-arvotyön puolella

Kari Uotila on läpi poliitikkouransa tuonut aktiivisesti esiin tasa-arvonäkökulmaa ja edistänyt erityisesti miehiin ja poikiin liittyvien tasa-arvokysymysten ratkaisemista. Näitä ovat vuosikymmenten varrella olleet isien oikeuksiin ja huoltajuuteen liittyvät teemat, maanpuolustuksen tasa-arvoistaminen ja laaja turvallisuuskäsitys, sukupuolistunut väkivalta sekä urheilumaailman tasa-arvo.

Uotila tuntee tasa-arvokentän laajasti ja on puhunut sukupuolittuneiden rakenteiden ja normien purkamisen tärkeydestä. Uotila näkee tasa-arvotyön kaikkien sukupuolten elämää parantavana tekona. Uotila on toiminut tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa ja sen miesjaostossa vuosina 2007–2019. 

“Tanen tasa-arvotyön kautta oivalsin, miksi miesten tasa-arvotyötä tarvitaan. Naisten euro on 80 senttiä, mutta miesten vuosi on 11 kuukautta. Tämä ajattelu on ohjannut tasa-arvotyötäni”, Uotila sanoo. “Miehiä ei saada motivoitua tasa-arvotyöhön mukaan, elleivät he koe, että myös heidän ongelmansa otetaan vakavasti.”

Lue Kari Uotilan haastattelu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan verkkosivuilla: 
Miesjaoston pitkäaikainen aktiivi Kari Uotila näkee elämän oppimisprosessina | Tane

Kuvat: Mari Waegelein.

********

Lisätiedot

Hannele Varsa, pääsihteeri, [email protected] +358 50 545 3435
 

Ajankohtaista