Hyppää sisältöön

Artikkelikokoelma miesliikkeestä, -työstä, -tutkimuksesta ja tasa-arvopolitiikasta

Säätytalossa Helsingissä 7. syyskuuta julkaistussa Artikkelikokoelmassa Mieskysymys. Miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka käsitellään ensimmäisen kerran laaja-alaisesti koko suomalaista mieskenttää. Kirjan ensimmäisessä osassa problematisoidaan miesten ja tasa-arvon välistä suhdetta ja pohditaan, minkälaisen haasteen se esittää tasa-arvopolitiikalle. Toisessa osassa ääneen pääsevät suomalaisen miesliikkeen edustajat. Mitä miesliike pitää sisällään 2010-luvulla, ja mitä miehet vaativat? Kolmas osa syventyy miesten ja poikien parissa tehtävään kolmannen sektorin työhön.

Kirjoituksissa tulee hyvin esiin miesten ja poikien kokemat psykososiaaliset ongelmat ja niihin kehitetyt auttamisohjelmat. Työ yltää pojista maahanmuuttajamiehiin, isyydestä väkivaltaan. Lopuksi keskitytään 2000-luvun suomalaiseen mies- ja maskuliinisuustutkimukseen: mitä on tehty ja mitkä ovat tulevaisuuden haasteet. Kirja sopii oppikirjaksi ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneet miehistä ja tasa-arvosta sekä tasa-arvopolitiikan murroksesta 2010-luvulla. Kirja avaa samalla ainutlaatuisen näkymän suomalaiseen mieskenttään.

Kirja on toteutettu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hankkeena, sen on toimittanut neuvottelukunnan Miesjaoston sihteeri Arto Jokinen ja kirjan kustantaa Tampere University Press.

Julkistamistilaisuus

Ohjelma (pdf, 48 kB)

Julkistamistilaisuuden puheita:

Tomi Timpere, Miessakit ry, Miesjärjestöjen keskusliitto (pdf, 46 kB)
Sami Seppilä, Poikien Talo (pdf, 32 kB)

Julkaisutilaukset:

Tampereen yliopiston kirjakaupasta, puh. 040 190 9800, [email protected], PL 617, Kalevantie 5, 33014 Tampere
Lisätietoja Arto Jokinen, puh. 050 346 9534, 02951 63546, arto.jokinen(at)uta.fi.