#TasaArvoVaalit: Sukupuolistunut väkivalta

Julkaisuajankohta 22.3.2023 10.00
Uutinen

Tavoite: Edistetään väkivallan vastaista työtä suunnitelmallisesti luomalla pysyviä rakenteita esimerkiksi sukupuolistuneen väkivallan ja ihmiskaupan uhrien tukemiseksi. Lisätään väkivallan tekijöiden tukipalveluita ja tehostetaan digitaalisen väkivallan vastaista työtä.

Väkivalta ja häirintä ovat sukupuolistuneita ilmiöitä.

Sukupuolistuneella väkivallalla viitataan väkivaltaan, jonka muoto, yleisyys ja seuraukset vaihtelevat sukupuolen mukaan. Sukupuolistunut väkivalta kohdistuu henkilöön hänen sukupuolensa, sukupuoli-identiteetin tai sen ilmaisun vuoksi.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat Suomessa kansainvälisesti verrattuna yleisiä ilmiöitä. Naiset kokevat useimmiten väkivaltaa kotona, perheessä ja työpaikalla. Naiset kokevat miehiä useammin parisuhdeväkivaltaa ja seksuaalisen väkivallan uhrit ovat useimmiten tyttöjä/naisia.

Miehet kokevat väkivaltaa erityisesti julkisilla paikoilla, baareissa ja kaduilla. Miesten kokemassa väkivallassa tekijänä on useammin tuntematon tai puolituttu miespuolinen henkilö. Yhteiskunnassa vallitsevien sukupuolittuneiden oletusten vuoksi miesten kokemaa lähisuhdeväkivaltaa tai seksuaalista väkivaltaa voi olla erityisen vaikea ottaa puheeksi.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluminen voi lisätä väkivallan riskiä. Sateenkaarinuoret kokevat enemmän väkivaltaa kuin cis- ja heteronuoret.
On tärkeää, että tulevalla hallituskaudella:

  • Budjettikehykessä varataan resurssit väkivallan tekijöiden ja uhrien palveluihin (ml. turvakodit, avopalvelut ja seksuaalirikosten uhrien tukikeskukset).
  • Lisätään tietoisuutta myös miehiin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ja heidän mahdollisuudestaan käyttää turvakotien palveluita.
  • Luovutaan lähisuhdeväkivallan sovittelusta
  •  Laaditaan ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen torjuntaohjelma sekä sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma.
  • Tarjotaan hyvinvointialueille mahdollisuus erillisrahoituksen turvin kehittää uusia pysyviä toimia, joiden avulla edistetään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien pääsyä tarvitsemiensa palvelujen pariin.

#TasaArvoVaalit #Eduskuntavaalit2023

Lue Lisää

Toteutuuko syrjimättömyys, jos toistuvaa parisuhdeväkivaltaa ohjataan sovitteluun? 

Eduskuntavaalit | Tane

Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027 | Tane
 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista