Yhteiskunnan monimuotoisuutta puolustettava

Julkaisuajankohta 26.6.2014 20.08
Tiedote

Helsinki Pride 2014 suojelija ja TANE:n varapuheenjohtaja Tarja Filatovin puhe Pride-viikon avajaisissa 23.6.2014

Helsinki Pride 2014 suojelija ja TANE:n varapuheenjohtaja Tarja Filatovin puhe Pride-viikon avajaisissa 23.6.2014

Pride on maailmanlaajuinen liike ja filosofia. Pride puolustaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhtäläisten oikeuksien ja etujen puolesta tehtyä työtä. Kyse on siitä, että jokainen ihminen seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään riippumatta voi olla ylpeä itsestään.

Nykypäivänä arvoilmapiiri kulkee kahteen suuntaan: avoimeen ja liberaaliin suuntaan, mutta ikävä kyllä myös käpertyvään ja ahdasmieliseen suuntaan. Siksi on arvokasta, että Pride ylpeästi kantaa sateenkaarilippua ja puolustaa yhteiskunnan moninaisuutta.

Tasa-arvon edistäminen rakentuu tasapuolisesta kohtelusta ja erityisryhmien huomioimisesta työelämässä, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa. Tasa-arvo ei ole hyväntekeväisyyttä. Tasa-arvo takaa parhaiten sen, että kaikkien ihmisten lahjakkuus, luovuus ja työpanos ovat mukana hyvinvoinnin, sivistyksen ja talouden kehittämisessä.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on aina otettava huomioon se, etteivät ratkaisut ja toiminta kohtele täysin tasapuolisesti erilaisia ihmisiä. Ratkaisujen vaikutus erilaisten vähemmistöjen ja erityisryhmien asemaan on arvioita etukäteen.

Vain osa syrjinnästä on yhteiskunnassa avointa tai tarkoituksellista. Rakenteellinen syrjintä perustuu vanhakantaisiin normeihin ja oletuksiin siitä, minkälainen tyypillinen ihminen on.

Tasavertainen kohtelu ei aina tarkoita samanlaisuutta. Näennäinen neutraalius saattaa palvella paremmin valtaväestön tarpeita tai jopa sivuuttaa vähemmistöjen tarpeet kokonaan. Joskus tasa-arvon edistäminen vaatii positiivista erityiskohtelua ollakseen tehokasta.

Yhteiskuntamme on edelleenkin heteronormatiivinen. Rakenteita, jotka olettavat sukupuolen määrittävän sitä, millainen ihminen on, tulee purkaa.

Valtion ja kuntien palveluiden tulee olla syrjimättömiä. Palveluiden tulee olla tasa-arvoisia niin neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa yhtä hyvin kuin virastoissakin.

Sivistysvaltiossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille tulee taata samat oikeudet ja velvollisuudet kuin enemmistöön kuuluville. Lainsäädännössä olevat syrjivät käytänteet tulee muuttaa siten, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset saavat samat oikeudet lainsäädännön edessä.

On käsittämätöntä, että valtio, joka perustuslaissaan tahtoo taata ihmisille tasa-arvoisen aseman lain edessä, erottelee parisuhteen virallistamisen kahteen kategoriaan.

Tämän vuoksi eduskunnan on syksyllä säädettävä tasavertainen avioliittolaki. Yhden valiokunnan satunnainen enemmistö ei voi ratkaista kansalaisaloitteen kohtaloa. Kyse on yhdenvertaisuudesta. Kyse on ihmisoikeudesta.

Ajankohtaista