Yhteisiä toimia tarvitaan tasa-arvon takapakin estämiseksi - Presidentti Tarja Halonen peräänkuuluttaa valppautta

Julkaisuajankohta 15.7.2022 15.25
Tiedote

Aborttioikeus, transihmisten oikeudet ja yhä selkeämmin nähtävissä oleva ilmastokriisi. SuomiAreenan lavalla kuultiin vilkasta keskustelua siitä, mitä toimia tarvitsemme, jotta sukupuolten tasa-arvo ei ota takapakkia tulevina vuosina.

“Luottamuksen lisääminen ihmisten välillä niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla.” Näillä sanoilla presidentti Tarja Halonen lupasi edistää sukupuolten tasa-arvoa. Kuten ajankohtaisessa SuomiAreena-keskustelussa kävi ilmi, tekoja tasa-arvon eteen todella tarvitaan. “Tasa-arvon edistäminen on kestävyyslaji. Meidän tulee koko ajan olla valppaana”, totesi presidentti Halonen. 

Kuvassa puhujat seisovat vieretysten SuomiAreenan lavalla.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sukupolvirajat ylittävään keskusteluun oli kutsuttu niin suomalaisen tasa-arvotyön konkareita kuin nuoria vaikuttajia. Tilaisuudessa käsiteltiin sukupuolten tasa-arvon kannalta keskeisiä tulevaisuuden kysymyksiä, kuten ilmastokriisiä ja voimistuvaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vastustavaa anti-gender-liikehdintää. Tavoitteena oli sekä oppia menneestä että kääntää katse tulevaisuuteen. 

Keskusteluun osallistui presidentti Halosen lisäksi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, sukupuolentutkimuksen dosentti Julian Honkasalo sekä nuorisodelegaatit Katri Leppälaakso ja Akseli Rouvari. Tilaisuuden juonsi toimittaja Rosa Kettumäki

Ilmastokriisi vaikuttaa eri tavoin eri sukupuoliin

Sukupuolittuneiden yhteiskuntarakenteiden ja sukupuoliroolien vuoksi ilmastokriisi on myös sukupuolikysymys. 

“Ilmastonmuutos aiheuttaa konfilkteja ja rauhattomuutta. Kriisit altistavat naiset ja vähemmistöt väkivallalle”, totesi YK:n nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso.

Haavoittuvuuden tiedetään kasautuvan ja sukupuolten sisällä on myös suuria keskinäisiä eroja. Esimerkiksi kansallisuus, ikä, vammaisuus tai koulutustausta nousevat merkittävään asemaan sukupuolen lisäksi. Taloudellisesti heikkomassa asemassa olevien ihmisten on epätodennäköisempää päästä karkuun luonnon ääri-ilmiöitä. Luonnonkatastrofeissa, kuten tulvissa, naisilla on jopa 14 kertaa miehiä suurempi riski kuolla. SuomiAreenassa korostettiin tarvetta saada kaikki sukupuolet, naiset mukaan lukien, päättämään ilmastotoimista.

“Naiset kärsivät eniten ja päättävät vähiten”, kiteytti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ilmastokriisiin liittyviä vaikutuksia ja nykytoimia. 

Mikä uhkaa tasa-arvo Suomessa? Ilmastokriisistä äärikonservatiivisuuteen 
15.7.2022, SuomiAreena

Järjestäjinä: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry.

Tilaisuuden tallenne

Lisätiedot

Hannele Varsa, pääsihteeri, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, [email protected], +358 50 545 3435

Touko Niinimäki, Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntija, [email protected], Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, sähköposti, +358 44 416 5235

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) on pitkän linjan tasa-arvotoimija, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. Suomen vanhin tasa-arvoviranomainen Tane täyttää 50 vuotta vuonna 2022 ja olemme tehneet aktiivisesti vaikuttavia tasa-arvotekoja koko tämän ajan. Tane yhdistää puolueet, järjestöt ja tutkijat keskusteluun sukupuolten tasa-arvon edistämisestä.

Allianssi ry on valtakunnallinen, yli 140 nuoriso- ja kasvatusalan toimijan kattojärjestö, jonka kes-keisimpiä tavoitteita on nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteen toteutumiseksi Allianssi tukee nuoriso- ja kasvatusalan tahoja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä esimerkiksi kouluttaen ja eri tavoin sparraten.

Ajankohtaista