Vastuuviikko haastaa suomalaiset seurakunnat tekemään tasa-arvotekoja

Julkaisuajankohta 4.9.2018 14.12
Tiedote

Kaikkien Suomen kirkkojen yhteinen ihmisoikeuskampanja Ekumeeninen Vastuuviikko, Naisjärjestöjen Keskusliitto ja tasa-arvoasiain neuvottelukunta haastavat seurakunnat edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa tekemällä konkreettisia tasa-arvotekoja ja osallistumaan siten Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeeseen. Ekumeenisen Vastuuviikon 2018 teemana on naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti naisten oikeus ihmisarvoiseen työhön. Vastuuviikkoa vietetään 21.-28.10.2018.

”Kutsumme nyt kaikki suomalaiset seurakunnat mukaan tekemään tasa-arvotekoja sukupuolten tasa-arvon ja naisten työn edistämiseksi. Olkaa rohkeita: edistäkää tasa-arvoa myös omassa toiminnassanne. Uusi parempi maailma tulee kiittämään teitä”, kirjoittaa presidentti Tarja Halonen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja. (Presidentti Tarja Halosen teksti kokonaisuudessaan)

”Tasa-arvo ei ole vain periaate. Se on arkisia tekoja, jotta Jumalan antaman elämän koko rikkaus tulisi näkyväksi ja todelliseksi. Yksinkertaiset teot raivaavat mielen ja yhteiselämän huomaamattomia esteitä”, sanoo emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeeninen Neuvoston puheenjohtaja.

”Suomessa on yli tuhat seurakuntaa ja seurakunnat ovat merkittävä työnantaja. Kuitenkin Suomen suurimman kirkon johtoporras on hyvin miehinen. Kirkkoherroista naisia on viidennes ja piispana on ollut vain yksi nainen. Norjassa ja Tanskassa piispojen paikat jakautuvat tasan naisten ja miesten välillä, Ruotsin piispoista naisia on 36 %. Islannin ainoa piispa on nainen”, toteaa Eva Biaudet, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja.

”Seurakunnissa toimii laaja joukko suomalaisia myös erilaisissa luottamus- ja vapaaehtoistehtävissä. Seurakunnilla on merkitystä arvoyhteisöinä ja yhteiskunnallisina keskustelijoina. Haluamme kannustaa seurakuntia löytämään konkreettisia tapoja edistää sukupuolten tasa-arvoa omassa toiminnassaan ja siten yhteiskunnassa laajemmin”, sanoo Sari Raassina, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke on jatkoa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan järjestämälle Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan 100-tasa-arvotekoa -hankkeelle, joka sai erilaiset organisaatiot ympäri Suomen tarttumaan konkreettisiin toimiin sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi niiden omassa toiminnassa.

Läs pressmeddelandet på svenska: Asvarsveckan utmanar församlingarna till jämställdhetsgärningar

 

Lisätiedot:

Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto: [email protected], puh. 040 734 3754
Ekumeeninen Vastuuviikko: www.vastuuviikko.fi

Projektipäällikkö Liisa Ketolainen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke: [email protected], puh. 044 237 8069
Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke: www.tasaarvoteot.fi #tasaarvoteot

Ohjeet osallistumiseen

Haasta oma seurakuntasi tekemään tasa-arvotekoja! Tutustukaa seurakunnassanne vinkkeihin tasa-arvoteoiksi ja miettikää, miten voitte edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassanne. Osallistakaa seurakunnan jäsenistöä teon suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta koko yhteisöllä on mahdollisuus sitoutua tavoitteeseen. Kukin osallistuva seurakunta voi valita itselleen sopivan tasa-arvoteon ja jokainen seurakunta vastaa vain omasta teostaan. Mikään seurakunta ei siis osallistuessaan sitoudu muiden tahojen ideoihin tai tekoihin.

Ilmoittakaa ideoimanne teko 30.11.2018 mennessä Suomen Ekumeeniselle Neuvostolle: [email protected]. Hankkeeseen hyväksytyt teot julkaistaan Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -verkkosivuilla. Aikarajauksen takia hankkeeseen voi osallistua myös lähettämällä suunnitelman tulevasta teosta, jonka seurakunta on sitoutunut toteuttamaan määrittelemässään aikaraamissa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hanke antavat mielellään apua tekojen suunnittelussa ja hankkeeseen osallistumisessa. Ansioituneimmat teot ja suunnitelmat palkitaan vuoden 2018 lopulla!

Ajankohtaista