Uudistettu Tasa-arvo kasvatuksessa -sivusto tukee kasvattajien ja opettajien tasa-arvotyötä

Julkaisuajankohta 8.8.2022 14.07
Tiedote

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat päivittäin läsnä kouluissa ja päiväkodeissa. Käytännön tukea ja työkaluja opettajien ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tasa-arvotyöhön on koottu uudistetulle Tasa-arvo kasvatuksessa -sivustolle (www.tasa-arvokasvatuksessa.fi). Sivuston omistaa tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane).

Suunnitelmallinen tasa-arvotyö varhaiskasvatuksen ja koulujen arjessa edellyttää alan henkilöstöltä osaamista ja tietämystä. Tasa-arvo kasvatuksessa -sivustolla käsitellään sukupuolinäkökulmasta kasvatus- ja opetustyön arjesta tuttuja teemoja. Vinkkejä ja käytännön esimerkkejä tasa-arvon toteuttamisesta jakavat lukuisat kasvattajat, opettajat ja asiantuntijat.

Opettajilla ja varhaiskasvattajilla ratkaiseva rooli lasten ja nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumisessa

Tasa-arvon lisääminen varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa on ollut tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoite jo pitkään. Aihe on erityisen ajankohtainen, sillä hallitus on suunnitellut laajentavansa tasa-arvosuunnitteluvelvoitetta koskemaan myös varhaiskasvatusta. Jatkossa systemaattista tasa-arvotyötä edistävät tasa-arvosuunnitelmat laadittaisiin työpaikkojen ja oppilaitosten lisäksi myös päiväkodeissa.

”Yhteiskuntamme ei kerta kaikkiaan pyörisi ilman koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön tekemää tärkeää työtä”, Tanen puheenjohtaja Jirka Hakala toteaa. ”Opettajat ja kasvattajat ovat ratkaisevassa roolissa myös lasten ja nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien toteutumisessa. Haluamme siksi tarjota alojen ammattilaisten tasa-arvotyöhön kaiken mahdollisen tuen.”

Tasa-arvo kasvatuksessa -sivusto koostuu kirjallisesta aineistosta ja videoaineistosta, joka on jaettu kolmeen osioon: varhaiskasvatusalalla työskenteleville, luokanopettajille ja aineenopettajille. Kattava materiaali sisältää esimerkiksi vinkkejä siitä, kuinka lasten läheiset otetaan mukaan päiväkodissa tehtävään tasa-arvotyöhön, ja kuinka tasa-arvotyöllä voidaan ennaltaehkäistä kouluympäristössä tapahtuvaa kiusaamista ja häirintää.

”Syvään juurtuneet käsitykset eri sukupuolille sopivista töistä ohjaavat edelleen usein lasten ja nuorten koulutusvalintoja”, muistuttaa Tanen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén. ”Lisäämällä tasa-arvo-osaamista päiväkodeissa ja kouluissa tuemme lasten mahdollisuuksia olla vapaammin oma itsensä.”

Tietoa sivustosta

Tasa-arvokasvatuksessa -sivuston tarkoituksena on tarjota tukea

  • sukupuolitietoisuuden lisäämiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa
  • tasa-arvon toteuttamiseen käytännössä
  • varhaiskasvatuksen ja opetuksen ammattilaisten omien sekä kasvatustoimintaan yleisesti liittyvien sukupuolittuneiden käytäntöjen ymmärtämiseen ja purkamiseen.

Sivusto on suunnattu erityisesti luokan- ja aineenopettajille sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisilla, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat henkilöt ja tahot. 

Vuonna 2022 uudistettu sivusto on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Sivuston omistaa tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane). Opiskelupaketin on tuottanut Ekvalita Ab.

Siirry tasaarvokasvatuksessa.fi

Neljä värikästä kasvia ja keskellä teksi Tasa-arvokasvatuksessa.fi.

 

Ajankohtaista