Turvakodeille riittävät resurssit

Julkaisuajankohta 26.11.2014 20.02
Tiedote

TANE oli mukana järjestämässä seminaaria naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi

Naisiin kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusongelma, josta Suomi on toistuvasti saanut kansainvälistä kritiikkiä. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ei puututa riittävästi eikä tarjolla ole tarvittavia palveluja. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on ottanut asian usein esiin. Tällä kertaa TANE oli mukana järjestämässä seminaaria naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi Paljon puhetta, missä teot?

Istanbulin sopimuksen eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vähentämiseen tähtäävän kansainvälisen sopimuksen perusajatuksen mukaisesti TANE pitää riittäviä resursseja ennaltaehkäisevien toimien toteuttamiseksi, mutta myös uhrien suojelemiseksi ja tekijän vastuuseen saattamiseksi tärkeänä.
- Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa esiintyy Suomessa paljon. Sen vähentämiseen tähtäävät toimet hyödyttävät myös miesuhreja, totesi Professori Kevät Nousiainen seminaarissa.

Keskeisessä asemassa perheväkivallan uhrien tukemisessa ovat turvakodit. TANE:n varapuheenjohtaja Tarja Filatov pitää hyvänä, että vastuu turvakodeista siirretään valtion vastuulle.

- Sinänsä hyvän uudistuksen vaarana on, että uhrien apuun suunnatut kokonaisresurssit pienentyvät. Vuoden 2015 turvakotitoimintaan budjetoidut varat eivät riitä edes nykyisen toiminnan ylläpitämiseen. Tarve edellyttäisi selkeästi budjetoitua enemmän varoja, Filatov muistuttaa.

Nykyisin turvakodit tarjoavat palveluja myös akuutin vaiheen jälkeen. Jatkossa vastuu jää kunnille. SOTE-uudistuksen toteutuksessa on turvattava turvakotipalveluihin liittyvät avopalvelut sekä valtion ja kuntien toimiva yhteistyö.

Turvakotipaikkojen määrä on Suomessa alle Euroopan unionin keskiarvon ja selvästi alle Istanbulin sopimuksen suositusten. Suomessa on tarve lisätä turvakotipaikkojen määrää ja toiminnan alueellista kattavuutta. Turvakotiverkostoa tulisi Suomessa laajentaa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen alueella.

- Valtion velvollisuus on torjua väkivaltaa. Sen torjuminen vaatii riittäviä resursseja tekojen ennaltaehkäisemiseksi, uhrien tukemiseksi ja rangaistusten saattamiseksi teon vakavuutta vastaavalle tasolle, muistuttaa Filatov.

Ajankohtaista