#TasaArvoVaalit: Puolueiden huomioitava ehdokasasettelussa sukupuolten tasainen edustus

Julkaisuajankohta 8.12.2022 15.00
Uutinen

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Vaalit käsittelevät sukupuolten tasa-arvon kannalta keskeisiä kysymyksiä.

Kuvassa eri sukupuolta ja eri-ikäisiä ihmisiä sarjakuvatyylillä piirettynä tulevaisuuteen sijoittuvassa maailmassa. Tekstissä lukee, että puolueiden on huomioitava tulevien eduskuntavaalieen ehdokasasettelussa sukupuolten tasainen edustus.

Demokraattisen yhteiskunnan edellytys on se, että kaikilla sukupuolilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon ja nousta politiikan johtopaikoille.

Tällä hetkellä ehdokasasettelu on aktiivisesti käynnissä monissa puolueissa.

Ehdokasasettelu ratkaisee sen, keitä tulevissa vaaleissa voi äänestää.

On keskeistä, että puolueet huomioivat ehdokasasettelussa sukupuolten tasaisen edustuksen. 

Eduskuntavaaleissa 2019 naisten osuus ehdokkaista 42 %

Edellisissä eduskuntavaaleissa, vuonna 2019, naisten osuus eduskuntavaaliehdokkaista nousi ensimmäisen kerran 2000-luvulla yli 40 prosentin. Puolueittain ja vaalipiireittäin vaihtelevuus oli kuitenkin suurta.

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä oli 46,9 vuotta. Ehdokkaat olivat keskimäärin 4,3 vuotta nuorempia kuin äänioikeutetut. Syntyperältään ulkomaalaistaustaisten osuus ehdokkaista oli samalla tasolla kuin äänioikeutetuistakin, noin 2,5 prosenttia.

Lisätietoja vuoden 2019 eduskuntavaaliehdokkaista löytyy Tilastokeskuksen sivuilta.

THL: Tasa-arvon tarkistuslista puolueelle

Tanen tasa-arvotavoitteet tulevalle hallituskaudelle

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan tavoitteet tulevalle hallituskaudelle käsittelevät seuraavia teemoja:

  • Sosiaaliturvauudistus
  • Koulutus ja työelämä
  • Palkkatasa-arvo
  • Perheet ja vanhemmuuden tasa-arvoinen jakautuminen
  • Sukupuolistunut väkivalta
#TasaarvoVaalit Ajankohtaista