Tasa-arvon edistämistä köyhyyttä vähentämällä: tästä keskustellaan YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan vuoden 2024 istunnossa

Julkaisuajankohta 11.3.2024 10.02
Uutinen

Tänään käynnistyy YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 68. istunto New Yorkissa. Istunto kestää kaksi viikkoa aikavälillä 11.–22.3.2024.

Vuoden 2024 CSW-istunnon pääteemana on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja naisten ja tyttöjen aseman parantaminen köyhyyttä vähentämällä sekä vahvistamalla instituutioita ja rahoitusta sukupuolinäkökulmasta. 

Seurantateema puolestaan käsittelee sosiaaliturvajärjestelmien, julkisten palveluiden saatavuuden ja kestävän infrastruktuurin merkitystä sukupuolten tasa-arvolle ja naisten ja tyttöjen voimaantumiselle vuoden 2019 loppupäätelmien mukaisesti.

Mikä CSW?

Naisten asemaa käsittelevä toimikunta, CSW, on YK:n talous- ja sosiaalineuvoston alainen toimikunta. CSW on merkittävin kansainvälinen naisten asemaa politiikan, talouden, kansalaisoikeuksien sekä sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien alalla edistävä foorumi ja YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

Suomen valtuuskunnassa on mukana laaja asiantuntijajoukko. Tanen edustajina toimivat Fatim Diarra, Nina Järviö, Karoliina Partanen ja Taina Riski.

Lue lisää

CSW68 (2024), UN Women

Ajankohtaista