Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan haetaan pääsihteerin sijaista

Julkaisuajankohta 15.2.2016 15.59
Tiedote

Tehtävänä on hoitaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviä tehtäviä

Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan haetaan pääsihteerin sijaista

Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana neuvottelevan virkamiehen määräaikainen virkasuhde

Virkasuhde alkaa huhtikuussa 2016 ja päättyy kesällä 2017.  Virkasuhde on sijoitettu hallinto- ja suunnitteluosastolle tasa-arvoyksikköön.

Neuvottelevan virkamiehen tehtävänä on hoitaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteerinä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen liittyviä tehtäviä. Näitä ovat neuvottelukunnan toiminnan suunnittelu, valmistelu ja toimeenpano. Neuvottelukunnan pääsihteerinä toimiva neuvotteleva virkamies vastaa myös mm. neuvottelukunnan lausuntojen ja aloitteiden laatimisesta, julkaisutoiminnasta, seminaarien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tiedottamisesta ja yhteistyöverkostojen ylläpidosta. Pääsihteeri toimii lisäksi neuvottelukunnan sihteerinä ja ohjaa sen jaostojen ja työryhmien työtä. Tehtävään sisältyy myös kansainvälisiä tehtäviä ja esimiestehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Neuvottelevan virkamiehen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja valtion virkamiehiltä vaadittavaa kotimaisten kielten taito.

Hakijalta odotamme:

Tehtävässä edellytetään laajaa perehtyneisyyttä sukupuolten tasa-arvokysymyksiin. Eduksi katsotaan valtionhallinnon tuntemus ja hyvä englannin kielen taito.

Palkkauksen peruste:

Viran palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 9 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa 4 054 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Hakuilmoitus: www.valtiolle.fi, ID 33-36-2016

Hakuaika päättyy: 29.2.2016  16:15

Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa suomalaisen sosiaali- ja terveys- sekä tasa-arvo- ja työturvallisuuspolitiikan valmistelua ja toimeenpanoa. Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, määrittelee kehittämisen suuntaviivat, valmistelee lainsäädännön ja keskeiset uudistukset sekä ohjaa niiden toimeenpanoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala on laaja. Ministeriön ohjauksessa toimii useita itsenäisiä virastoja ja laitoksia, jotka toteuttavat ministeriön linjaamia sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Lisätietoja:

Tarja Heinilä-Hannikainen

Johtaja

Puhelin: 02951 63227 11.2.-18.2.2016

Sähköposti: [email protected]

Riitta Martikainen

Tasa-arvoneuvos

Puhelin: 02951 63548 19.2.-26.2.2016

Sähköposti: [email protected]