Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Suomen laki raskauden keskeyttämisestä tulee päivittää nykyaikaan

Julkaisuajankohta 18.12.2020 10.08 | Julkaistu suomeksi 5.1.2021 klo 10.24
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa Suomen raskaudenkeskeytyksiä koskevan lainsäädännön päivittämistä nykyaikaiseksi. Neuvottelukunta katsoo, että nykyinen vuodelta 1970 oleva laki ei tue naisten itsemääräämisoikeutta ja kuormittaa tarpeettomasti sekä keskeytyksen hakijaa että terveydenhuoltojärjestelmää.

”Nykyinen laki edellyttää abortin saamiseksi kahden lääkärin erillistä lausuntoa sekä perusteluja ns. sosiaalisilla syillä. Raskaana olevan oma tahto ei riitä keskeytyksen saamiseen, vaan päätöstä tulee perustella esimerkiksi taloudellisella tilanteella tai muulla elämäntilanteella. Valtaosassa Euroopan maita ja kaikissa Pohjoismaissa raskaudenkeskeytyksen saa ilman perusteluja, omasta tahdosta,” kertoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Bella Forsgrén.

Vaatimus kahden lääkärin lausunnosta tarkoittaa käytännössä sitä, että ensimmäinen lausunto haetaan perusteterveydenhuollosta kuten terveysasemalta ja toinen lausunto erikoissairaanhoidosta, eli synnytyssairaalasta. Laki edellyttää kaikkien keskeytysten ohjaamista synnytyssairaalaan. Nykyisin noin 97 % keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti ja tällöin käynti synnytyssairaalassa on vain harvoin välttämätön. 

”Vaatimus kahden lääkärin antamasta lausunnosta ja kaikkien keskeytysten ohjaamisesta synnytyssairaalaan pitkittävät prosessia tarpeettomasti. Nykyaikana raskaudenkeskeytykset eivät automaattisesti vaadi käyntiä sairaalassa ja siksi laista tulee poistaa vaatimus kaikkien keskeytysten ohjaamisesta synnytyssairaalaan. 50 vuotta vanha laki on vanhentunut, kuormittaa tarpeettomasti sairaanhoitojärjestelmäämme ja raskauden keskeyttämisestä päätöksen tehneitä ihmisiä. Siksi tasa-arvoasiain neuvottelukunta kannattaa lain muuttamista niin, että keskeytyksen saa pyynnöstä ja vaatimus kahden lääkärin lausunnosta poistetaan”, sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Raskaudenkeskeytys lainsäädännön muuttamiseksi on laadittu OmaTahto2020 –kansalaisaloite, joka keräsi 50 000 nimeä ja on luovutettu eduskunnan käsiteltäväksi. Kansalaisaloitetta hallinnoi Naisasialiitto Unioni ja aloitteessa ovat mukana mm. Suomen Kätilöliitto, Suomen Gynekologiyhdistys, Väestöliitto, Amnesty Internatiol – Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto sekä useat poliittiset nais- ja nuorisojärjestöt.

Lisätiedot

Milla Pyykkönen
[email protected]
0295163610

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. TANE tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, ja sillä on neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa.

Ajankohtaista