Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Eduskuntavaalit ovat myös tasa-arvovaalit

Julkaisuajankohta 24.11.2022 9.19
Tiedote

Eduskuntavaalit lähestyvät ja keskustelu tulevien vuosien tärkeistä poliittisista painopisteistä on käynnistynyt. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) muistuttaa, että tasa-arvon edistäminen on jokaisen puolueen tehtävä. Tanen hallitusohjelmatavoitteissa on yli 30 toimenpidettä tasa-arvon edistämiseksi.

Sukupuolten tasa-arvo on demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi. Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGEn julkaiseman indeksin mukaan Suomi sijoittuu neljänneksi sukupuolten tasa-arvovertailussa Euroopan unionissa. Indeksi julkaistiin seitsemännen kerran lokakuussa 2022. Suunta on oikea, mutta tasa-arvon eteen on tehtävä töitä myös jatkossa.

"Pitkään ja hartaasti tehty työ tuottaa tulosta. Tätä täytyy jatkaa. Tasa-arvon tulee saada ansaitsemansa huomio lähestyvissä eduskuntavaaleissa, jotta ihmisten hyvinvointi ja luottamus yhteiskuntaan lisääntyvät. Kaikkien puolueiden yhteistä panosta tarvitaan, riippumatta tulevasta hallituskokoonpanosta. Viime vuosina olemme nähneet niin Euroopassa kuin muualla maailmassa, että tasa-arvo voi myös ottaa takapakkia. Emme voi tuudittautua hienoon menneisyyteemme, vaikka siitä voidaan iloita. Meillä on vielä pitkä tie kuljettavana", painottaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Eduskuntapuolueiden puheenjohtajille järjestetyssä vaalipaneelissa 8.11.2022, jokainen läsnä ollut puolue sitoutui laatimaan tasa-arvo-ohjelman tulevalle hallituskaudelle. Tane pitää sitoutumista tasa-arvon edistämiseen merkittävänä ja korostaa, että tasa-arvo-ohjelmaan tulee kirjata kunnianhimoisia toimenpiteitä. Myös eduskunnan käsittelyssä olevan tasa-arvopoliittisen selonteon linjauksia on tärkeää edistää.

"Tasa-arvon edistäminen edellyttää laajaa yhteistyötä. Jokaisella puolueella on nyt mahdollisuus osoittaa todellinen halunsa edistää sukupuolten tasa-arvoa. Toivon, että puolueet tuovat vaalikeskusteluun rohkeita tasa-arvotavoitteita", toteaa Tanen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta paikantaa lukuisia tulevan hallituskauden tasa-arvokysymyksiä

Tasa-arvopolitiikka on laaja kenttä, joka kattaa pitkäikäisiä kysymyksiä sekä lukuisia tuoreempia näkökulmia. Eduskuntapuolueiden nimittämistä jäsenistä muodostuva tasa-arvoasiain neuvottelukunta on luovuttanut puolueille hallitusohjelmatavoitteensa, johon on viiden otsikon alle koottu yli kolmekymmentä toimenpidettä ja lukuisia lainsäädännön uudistustarpeita tulevaa hallituskautta silmällä pitäen. Tavoitteet sisältävät muun muassa:

  • Koulutus ja työelämä: Tane pitää tärkeänä niin alojen sukupuolen mukaisen jakautumisen purkamista kuin palkkatasa-arvon edistämistä esimerkiksi palkka-avoimuuslainsäädännön avulla.
  • Perheet ja vanhemmuuden tasa-arvoinen jakaminen: Kuluneen hallituskauden yksi tasa-arvon kannalta merkittävimmistä uudistuksista on ollut perhevapaauudistus, jonka toimeenpanoa tulee viedä eteenpäin tavalla, joka tosiasiassa lisää isien käyttämiä perhevapaita.
  • Sukupuolistunut väkivalta: Sukupuolistuneen väkivallan vastainen työ edellyttää pysyvien rakenteiden luomista. Uusien hyvinvointialueiden myötä väkivallan vastaisessa työssä tapahtuu muutoksia, joita tulee seurata tarkoin, jotta yksikään avun tarvitsija ei jää ilman tarvitsemaansa tukea. Tämä edellyttää myös esimerkiksi turvakotien rahoituksen lisäämistä jatkossakin, jotta tavoitteet riittävistä turvakotipaikoista voidaan saavuttaa.
  • Sosiaaliturvauudistus: Tulevana hallituskautena jatketaan myös suurta sosiaaliturvauudistusta. Uudistuksen yhtenä tosiasiallisena tavoitteena tulee olla sukupuolten tasa-arvon edistäminen, mikä edellyttää sukupuolinäkökulman huomioimista uudistuksen kaikissa vaiheissa ja riittävän tasa-arvo-osaamisen varmistamista esimerkiksi sosiaaliturvauudistusta edistävässä komiteassa.

Lue Tanen hallitusohjelmatavoitteet 2023 – 2027

Keskustelua tasa-arvosta ja vuoden 2023 eduskuntavaaleista voi seurata sosiaalisessa mediassa asiasanalla #TasaArvoVaalit.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta. Se on pysyväluonteinen neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina eduskuntapuolueet eduskuntavaalien tuloksen mukaisessa suhteessa. Laaja-alaisen puoluepoliittisen edustuksensa ansiosta Tanen kannanotoilla on painoarvoa tasa-arvopoliittisia linjauksia laadittaessa.

 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista