Tasa-arvoasiain neuvottelukunta aloitti toimintansa tärkeillä päätöksillä

Julkaisuajankohta 4.12.2015 15.51
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Raassina, toivotti tervetulleeksi ison joukon TANE:n uusia ja vanhoja jäseniä kapulanvaihtokokouksessa 3. joulukuuta 2015.

Kokouksessa väistyvä neuvottelukunta evästi uusia jäseniä tulevalle nelivuotiselle kaudelle. Puheissa korostui TANE:n tärkeä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja keskustelufoorumina, josta neuvottelukunnan jäsenetkin oppivat jatkuvasti uutta.

Uusilla jäsenillä on myös henkilökohtaista kiinnostusta tasa-arvokysymyksiin. Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkärinä työskennelleelle Raassinalle työn kautta tuttuja ovat erityisesti terveys ja hyvinvointi sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

TANE yhdistää poliitikot ja asiantuntijat

Varapuheenjohtaja Kirsi Marttinen on innoissaan tulevasta kaudesta. Edellisellä kaudella Keskustanaisten pääsihteerinä toimiva Marttinen istui varajäsenenä TANE:ssa.

”TANE tekee tärkeää ja merkittävää tasa-arvotyötä. Neuvottelukunnassa ovat mukana kattavasti puolueet ja asiantuntijat. Tältä pohjalta on todella mahdollista löytää yhteisiä ratkaisuja tasa-arvon edistämiseksi”, Marttinen kommentoi.

Neuvottelukunnan uudessa kokoonpanossa on edustajia eduskunnan valtasuhteiden mukaisesti seitsemästä eri puolueesta sekä neljästä tasa-arvotyötä tekevästä kattojärjestöstä.

Miesjaosto jatkaa pitkää historiaansa

TANE:n ensimmäisessä kokouksessa päätettiin neuvottelukunnan jaostojen perustamisesta. TANE päätti perustaa jaostot jatkamaan edellisen kauden Miesjaoston ja Sukupuoli ja valta -jaoston työtä myös kaudella 2015–2019.

Miesjaosto säilyttää näin asemansa pitkäaikaisimpana, yhtäjaksoisesti toimineena asiantuntijatahona, joka käsittelee tasa-arvoasioita miesnäkökulmista. Ensimmäisen kerran Miesjaosto perustettiin jo vuonna 1988. Nyt alkavan kautensa aikana järjestyksessään kymmenes jaosto juhlii 30-vuotista taivaltaan.

Sukupuoli ja valta -jaosto on toiminut aktiivisena aloitteentekijänä. Uuden jaoston on tarkoitus jatkaa neuvottelukunnan päätösten valmistelua tasa-arvon kannalta merkityksellisistä yhteiskunnallisista muutoksista.

Jaostojen alaisuuteen TANE aikoo perustaa lisäksi rajattuihin teemoihin erikoistuneita työryhmiä. Ajankohtaisina aiheina neuvottelukunta näki esimerkiksi lastenhuoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lakiuudistuksen, kunta- ja itsehallintoalueiden muutoksen sekä kasvatukseen ja koulutukseen liittyvät kysymykset. Aikaisemmin TANE on myös perustanut vaaleja varten työryhmiä ja nostanut aktiivisesti esille tasa-arvokysymyksiä vaalien aikana. Seuraavat vaalit ovatkin kuntavaalit vuonna 2017.

”Muutos on hidasta, mutta hitaudelle ei pidä antautua”

TANE:ssa uusina aloittavat SDP:n poliittinen sihteeri Matias Mäkynen ja keskustan poliittinen sihteeri Jirka Hakala näkevät tasa-arvoasiat keskeisinä useissa yhteiskunnallisissa aiheissa. Molemmat korostavat tasa-arvotyön ratkaisukeskeisyyttä.

Mäkynen on oikeustieteen opinnoissaan keskittynyt ihmiskauppaa koskeviin kysymyksiin. Hän näkee, että ihmiskaupan torjumiseksi ja naisten oikeuksien toteutumiseksi pitäisi löytää entistä tehokkaampia ratkaisuja.

Hakalaa kiinnostaa erityisesti se, miten tasa-arvoa työelämässä voidaan lisätä. Yksi syy työelämässä esiintyvään epätasa-arvoon löytyy koulutusalojen eriytymisestä. Hakalan mielestä sukupuolitietoiseen kasvatukseen pitää panostaa jo kotona ja varhaiskasvatuksessa.

Mäkynen ja Hakala myöntävät, että tasa-arvon edistyminen voi tuntua hitaalta. Tällöin tarvitaan sitkeyttä.

”Muutos on hidasta, mutta hitaudelle ei pidä antautua. On tärkeää etsiä keinoja, joilla tasa-arvoa voidaan edistää nopeammin”, Hakala sanoo.

Lisätietoja

Pääsihteeri Hannele Varsa

hannele.varsa(a)stm.fi

+358 50 545 3435

Ajankohtaista