Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristöön haetaan suunnittelijaa

Julkaisuajankohta 12.1.2016 11.15
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana SUUNNITTELIJAN määräaikainen virkasuhde 31.7.2019 saakka. Tehtävä on tarkoitus täyttää mahdollisimman pian.

Tehtävä on sijoitettu hallinto- ja suunnitteluosastolle tasa-arvoyksikköön.
Suunnittelija toimii tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristössä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, ja sen tehtävänä on sukupuolten välisen yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen. Neuvottelukunnan jäsenten kokoonpano vastaa eduskunnan voimasuhteita.

Suunnittelijan tehtävänä on toimia TANEn jaostojen ja työryhmien sihteerinä ja valmistella ja toimeenpanna niiden päätöksiä. Suunnittelijan tehtäviin kuuluu myös lausuntopohjien ja julkaisujen kirjoittaminen sekä viestinnän - myös sosiaalisessa mediassa - suunnittelu ja toteutus. Suunnittelija osallistuu tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kokousten valmisteluun.

Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antavat ylempi korkeakoulututkinto sekä laaja-alainen tasa-arvopoliittisten kysymysten tuntemus. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä viestintätaitoja sekä molempien kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Suunnittelijalta edellytetään myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsotaan valtionhallinnon ja suomalaisen poliittisen järjestelmän tuntemus.
 
Tehtävän palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 6 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa on 2530 euroa/kk ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Hakemus tallennetaan valtion työnhakupalveluun www.valtiolle.fi (ID-numero 33-170-2015). Tarvittaessa hakemuksen voi toimittaa kirjallisena sosiaali- ja terveysministeriöön, osoite PL 33, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite: Meritullinkatu 8, Helsinki), viimeistään 18.1.2016 klo 16.15. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Hannele Varsa, puh. 029 516 3281