Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan julkaisut vuodesta 1972 lähtien on digitoitu!

Julkaisuajankohta 19.6.2019 12.31
Tiedote

Aineistoa pääsee lukemaan kaikissa Suomen vapaakappalekirjastoissa.

”TANEn julkaisujen digitointi on oikea aarreaitta tutkijoille ja opiskelijoille. Se avaa mahdollisuuksia tutkia tasa-arvopolitiikan suuntaviivoja ja kehitystä 1970-luvulta tähän päivään: miten sukupuolten tasa-arvosta on puhuttu, miten tavoitteet ja keinot ovat muuttuneet, milloin tiettyjä kysymyksiä on noussut poliittiselle agendalle, mikä on ollut eri toimijoiden rooli?” iloitsee sukupuolen tutkimuksen professori Johanna Kantola Tampereen yliopistosta.

Näihin eri vuosikymmeninä käytyihin tasa-arvokeskusteluihin voi nyt tutustua digitoidun aineiston kautta. 1970-luvun alussa keskusteltiin paljon työelämän tasa-arvosta sekä perhevapaista. TANE ehdotti mm. isyysvapaata vuosia ennen kuin se saatiin lainsäädäntöön. TANEn julkaisuissa käsiteltiin alkuaikoina paljon myös koulutuskysymyksiä. 1980-luvulla puolestaan esillä olivat samapalkkakysymykset.

Digitoidussa aineistossa on myös muun muassa vaaleihin liittyviä julkaisuja eri vuosikymmeniltä, kansainvälistäkin huomioita saaneita tutkimuksia sukupuolittuneesta väkivallasta, sekä monipuolisesti näkökulmia miehet ja tasa-arvo -kysymyksiin. Julkaisuissa on myös aineistoja liittyen YK:n naisten oikeuksien sopimukseen (CEDAW) ja sen ratifioinnin edellytyksiin Suomessa.

Ajankohtaisia teemoja vuosikymmenestä toiseen

Aineiston monipuolisuus tekee näkyväksi tasa-arvokysymysten laajuuden ja TANEn roolin tasa-arvon edistäjänä hyvinkin moninaisissa kysymyksissä. Toisaalta jotkin teemat ovat ajankohtaisia vuosikymmenestä toiseen.

”Tasa-arvoasioista kiinnostuneiden kansalaisten ja toimittajien näkökulmasta hyödyllistä voi olla huomata se, miten samat, ratkaisemattomat asiat – kuten esimerkiksi eriarvoisuus työelämässä – ovat pitäneet pintansa suomalaisen tasa-arvopolitiikan agendalla vuosikymmenestä toiseen. Se herättää vähintäänkin ajatuksia siitä, mikä on yhteiskunnassa vikana, jos kaikesta asiaan liittyvästä tietämyksestä huolimatta joissakin kysymyksissä ei kyetä etenemään.” huomauttaa yleisen valtio-opin professori Anne Maria Holli Helsingin yliopistosta.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan julkaisut vuodesta 1972 lähtien ovat tekijänoikeudellisista syistä nähtävissä vain Suomen vapaakappalekirjastoissa. Ne löytyvät Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen kokoelmasta ”Tasa-arvoasian neuvottelukunta” palvelun kautta.

Luettelo kaikista digitoiduista julkaisuista löytyy TANEn verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, pääsihteeri Hannele Varsa, [email protected], 029 516 3281

Kansalliskirjasto, yhteyspäällikkö Pirjo Karppinen, [email protected]; 0294121423; 050 3182320

Ajankohtaista