Tasa-arvoa on hyvä peilata laajasti, koska viisaus ei ole kenenkään yksinomaisuutta. Sosiaalipoliittinen yhdistys edistää tieteen ja käytännön vuoropuhelua

Julkaisuajankohta 12.4.2021 10.15
Uutinen

Sosiaalipoliittinen yhdistys on yli 120 vuotta vanha yhdistys, jonka tehtävänä on toimia yhdyssiteenä sosiaalipolitiikan tutkimuksen ja käytännön alalla toimivien välillä.

Esittelemme Tanen toimijoita juttusarjassamme #MeOlemmeTane. Sosiaalipoliittinen yhdistys ry toimii jäsenenä Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa.  Vastaukset kysymyksiin antoi yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtokunnan jäsen Paula Saikkonen.

Mitä Sosiaalipoliittinen yhdisty tekee?

Sosiaalipoliittinen yhdistys on yli 120 vuotta vanha yhdistys. Olemme tieteellinen seura, joka on aina toiminut käytännön ja tieteellisen tutkimuksen välimaastossa. Pohdimme sitä, miten tutkimustietoa voidaan käyttää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Mitä tutkimus ja tiede voivat tehdä, jotta yhteiskunta olisi parempi?

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat pitkään olleet mukana, mutta yhdistys ei ole poliittinen toimija. Emme aja mitään yksittäistä agendaa.

Mikä on järjestönne keskeisin tavoite?

Tavoitteemme on edistää ja monipuolistaa yhteiskunnallista keskustelua. Pyrimme lisäämään vuoropuhelua tieteen ja käytännön välillä. 

Mitä teette, että tavoitteenne toteutuisivat?

Järjestämme vuosittain Sosiaalipolitiikan päiviä. Tapahtuma on tieteellinen, mutta kansalaisjärjestöt ovat sinne tervetulleita. Lisäksi meillä on esimerkiksi seminaaritoimintaa yhteistyössä toisten tieteellisten seurojen ja järjestöjen kanssa, ja julkaisemme Janus-lehteä neljä kertaa vuodessa. 

Tämän päivän maailmassa poteroidutaan helposti ja virallisissa kokouksissa esitämme usein edustamamme organisaatiomme kantaa. Seminaarimme ovat olleet ja ehkä edelleen ovat sellainen vapaampi foorumi. Niissä ei tarvitse esittää jotain tiettyä kantaa vaan voi laajemmin peilata käsiteltäviä aiheita. Seminaarimme ovat ajankohtaisista aiheista ja maksuttomia.

Onko tässä ajassa jokin tasa-arvokysymys, joka herättää erityistä huolta?

Sosiaaliturvauudistus on meillä agendalla ja ylipäänsä eriarvoisuuden kysymykset. Tosin eriarvoisuutta on niin monenlaista, että pitäisi aina yrittää kertoa tarkemmin, mistä puhutaan. Esimerkiksi koulutuksen eriarvoisuudessa pojat kiinnittivät huomiota. Koulupudokkuus tai useat vuodet opintojen tai työelämän ulkopuolella nuoruudessa vaikuttavat yllättävän pitkälle elämään - siis tilastojen valossa.

Työ ja työyhteiskunta tekevät myös paluuta agendalle. Miten ihmiset pääsevät työn syrjään kiinni ja millä koulutuksella? Miten helppoa koulutusta on uusia?

Tästä päästään vanhemmuuteen. Onko hoiva jaettu tasaisesti? Hoivan jakautuminen heijastuu palkkaan ja eläkkeeseen. Hoivassa on aina myös kyse sekä hoivan antamisesta ja hoivan saamisesta. Sitten meillä on eliniän odotukset, jotka eroavat sukupuolten välillä. Tähän liittyy tietysti myös sosioekonomiset erot eli eliniän odote eroaa myös saman sukupuolen sisällä.

Miksi pidätte osallistumista Tanen sukupuoli, talous ja valta -jaoston toimintaan tärkeänä?

Ajattelemme niin, että meillä ei ole viisautta itsellämme, joten on hyvä peilata tasa-arvon kysymyksiä laajemminkin. Tutkijoina meillä on mahdollisuus kehittyä. Ymmärtämällä paremmin sukupuoleen liittyviä kysymyksiä, voimme välttää ylläpitämästä vanhoja rakenteita ja jaotteluja. Tanella ja Sosiaalipoliittisella yhdistyksellä on myös ihan selkeitä yhtymäkohtia, kuten sosiaaliturvauudistus. 

Kuva: Paula Saikkonen, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja johtokunnan jäsen

Lisätietoja

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen verkkosivut

Facebook-sivut

Twitter-tili

#MeOlemmeTane Ajankohtaista