Tanen toimintakertomus 2019-2023 julkaistu

Julkaisuajankohta 13.11.2023 15.14
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta julkaisi toimintakertomuksen vuosilta 2019-2023. Toimintakertomus kuvaa neuvottelukunnan työtä kuluneella toimikaudella.

Valtioneuvosto asetti 19.9.2019 tasa-arvoasiain neuvottelukunnan eduskunnan toimikaudeksi. 

Työskentelynsä tueksi Tane asetti keskuudestaan miesjaoston ja sukupuoli, talous ja valta -jaoston. Lisäksi neuvottelukunta perusti sosiaaliturvauudistuksen etenemistä seuraavan työryhmän sekä kuntavaalien vaikuttamistyötä valmistelevan työryhmän. Tane teki toimikaudellaan tiivistä yhteistyötä useiden keskeisten sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden, kanssa.

Toimikauteen vaikutti merkittävästi globaali koronapandemia. Pandemia muutti neuvottelukunnan työskentelytapoja, minkä lisäksi koronakriisin sukupuolittuneiden vaikutusten seuraamisesta ja muistuttamisesta muodostui toimikauden yksi painopiste.

Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 50 vuotta ensimmäisen tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asettamisesta.

Toimintakertomus on ladattavissa Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa.

Siirry Valtoon

 

 

Ajankohtaista