Tanen kokous 27.2.2024

Julkaisuajankohta 28.2.2024 10.55
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 27.2.2024.

Vaaleanpunainen tausta, jossa lukee Tanen painopisteet digitalisoituva maailma ja sukupuolten tasa-arvo ja tasa-arvonäkökohtia turvallisuuteen. Alareunassa käsi, joka heiluttaa lippua.

Kokouksessa hyväksyttiin Tanen toimintasuunnitelma toimikaudelle 2023–2027, jossa päätettiin neuvottelukunnan toimikauden painopistealueet.

Tanen painopisteet kaudella 2023–2027 ovat:

  • digitalisoituva maailma ja sukupuolten tasa-arvo

  • tasa-arvonäkökohtia turvallisuuteen

Painopisteet ovat Tanen toimikautta läpileikkaavia teemoja, joiden tarkoituksena on ohjata Tanen toimintaa ja lisätä sen vaikuttavuutta. Tane asettaa tavoitteita painopistealueiden osalta ja seuraa niiden toteutumista toimikauden aikana. Painopisteiden valintaa ohjaavat valittujen teemojen ajankohtaisuus ja merkittävyys sekä myös pyrkimys uusien ja vähemmän tarkasteltujen tasa-arvonäkökulmien esiin tuomiseen.

Valitsemiensa strategisten painopisteiden lisäksi Tane osallistuu laajasti ajankohtaiseen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ja toteuttaa asetuksen mukaista tehtäväänsä. Tane reagoi tarvittaessa toimintaympäristössä tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin ja poliittiseen keskusteluun.

Muita käsiteltyjä aiheita kokouksessa olivat muun muassa.

  • Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2025

  • Miehen työ -palkinto

  • Europarlamenttivaalit 2024

Tanen kokousten pöytäkirjat löytyvät niiden hyväksymisen jälkeen valtioneuvoston hankeikkunasta ja sivuiltamme.

Ajankohtaista