TANE:n vaalisivuilla kolumnisarja eduskuntavaaliehdokkaille!

Julkaisuajankohta 5.3.2015 18.33
Tiedote

Ministeri Huovinen aloitti kolumnisarjan

Ministeri Huovinen aloittaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan vaalikolumnien sarjan

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) avasi vaalisivut, joilla julkaistavan kolumnisarjan aloittaa tasa-arvoasioista vastaava ministeri Susanna Huovinen. Kirjoitusta seuraa kahdeksan eduskuntapuoleen kansanedustajaehdokkaan kolumnit sukupuolten tasa-arvosta osoitteessa www.tane.fi/vaalit.

Huovinen toteaa maassamme olevan vielä paljon tehtävää tasa-arvon hyväksi. Ajankohtaisia aiheita ovat tasa-arvoisen vanhemmuuden, koulutuksen ja työelämän edistäminen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen. Ministeri näkee sitovat tavoitteet toimivina ja välttämättöminä välineinä tasa-arvon saavuttamiseksi maassamme.

Tasa-arvoministeri kirjoittaa vanhempainvapaiden tasaisemman jakamisen puolesta isien ja äitien kesken sekä moninaisten perhemuotojen huomioon ottamisesta tukimuotoja ja käytäntöjä uudistettaessa.

"Asenteet sukupuolia kohtaan muokkautuvat jo varhaislapsuudessa ja vaikuttavat myöhemmin opintoalojen ja ammattien jakautumiseen sukupuolten mukaisesti", Susanna Huovinen muistuttaa.

Samapalkkaisuuden ministeri toteaa olevan kansainvälinen ja kansallinen velvoite sekä perus- ja ihmisoikeus, josta Suomi on saanut pyyhkeitä kansainvälisissä tarkasteluissa. Palkkaerojen kaventaminen edellyttää yhteistä tahtoa jatkaa kolmikantaneuvotteluja.

Naisiin kohdistuva väkivalta aiheuttaa yhteiskunnalle valtavia taloudellisia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. Huovinen peräänkuuluttaa avointa puhetta väkivallasta. Tarvitsemme matalan kynnyksen palveluja väkivaltaa kohdanneille. Myös väkivaltaa käyttäville on tarjottava apua ongelmasta eroon pääsemiseksi. Tavoitteena on turvakotiverkoston laajentaminen valtakunnallisesti sekä erityis- ja vähemmistöryhmien tarpeiden huomioiminen.

Ministeri Huovinen toivoo mahdollisimman monen eduskuntavaaliehdokkaan ottavan tasa-arvotavoitteet ja erilaisten toimien sukupuolivaikutukset huomioon työssään. Laaja yhteistyö ja sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin tekevät tasa-arvoisen Suomen mahdolliseksi.

Ajankohtaista