TANE luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskunnassa

Julkaisuajankohta 30.9.2014 20.06
Tiedote

TANE luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntaryhmille tiistaina 30.9.2014.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) mukaan tulevan hallituksen tulee laatia konkreettinen tasa-arvo-ohjelma ja varmistaa tasa-arvotavoitteiden toteuttamiseen riittävät resurssit. Tasa-arvo-ohjelmalle tulee myös asettaa tavoitteiden toteutumista valvova seurantaryhmä.

Tasa-arvotavoitteinen kasvatus ja koulutus ovat TANE:n hallitusohjelmatavoitteissa keskeisessä roolissa. TANE:ssa on toiminut usean vuoden ajan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin keskittyvä asiantuntijatyöryhmä. Tasa-arvotavoitteinen kasvatus ja koulutus on sisällytettävä nykyistä paremmin opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen.

- Suomalaisten työmarkkinoiden jakautumiseen mies- ja naisvaltaisiin aloihin puututaan parhaiten purkamalla koulutuksen segregaatiota. Tasa-arvotavoitteinen kasvatus ja koulutus varhaiskasvatuksesta lähtien takaavat parhaiten sen, että kaikki voivat valita koulutuksensa ja ammattinsa ilman sukupuolistereotypioiden tuottamia rajoituksia, sanoo TANE:n varapuheenjohtaja Tarja Filatov.


TANE on jo pitkään kannattanut vanhempainvapaiden muuttamista 6+6+6 -mallin mukaiseksi. Mallissa molemmille vanhemmille kuuluu yksi kuuden kuukauden jakso ja yksi jakso on jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla.

- Toteutuessaan 6+6+6 -malli parantaa isien asemaa perheessä ja edistää tiiviin suhteen syntymistä lapseen jo vauvaiässä. Uudistuksen myötä myös naisten ja miesten asema vanhempina työmarkkinoilla tasoittuu, toteaa TANE:n puheenjohtaja Jukka Relander.

TANE:n hallitusohjelmatavoitteissa keskeistä on myös sukupuolittuneen väkivallan ehkäiseminen. TANE on huolissaan esimerkiksi turvakotiverkoston riittämättömyydestä Suomessa ja vaatii sen laajentamista vastamaan kansainvälisiä suosituksia.

TANE luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskuntaryhmille tiistaina 30.9.2014.

Ajankohtaista