TANE lausui valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta

Julkaisuajankohta 26.1.2021 10.30
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi TANElta lausuntoa koskien valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa.

Lausunnossaan TANE nosti esiin 5 tulevaisuuden kannalta keskeistä kysymystä, jotka tulisi huomioida sukupuolten tasa-arvon edistämisessä seuraavan 10 vuoden aikana:

  1. Eriarvoisuuden lisääntyminen (mm. pandemiat ja kriisit, moninaiset ja risteävät erot)
  2. Keskusteluympäristön muuttuminen (mm. vihapuhe)
  3. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vastustavan liikehdinnän voimistuminen
  4. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys
  5. Digitalisaatio, robotisaatio ja tekoäly

Lausunnon antajia pyydettiin myös muun muassa arvioimaan, miten lainsäädäntöä tai yksilön oikeussuojaa tulisi kehittää sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi sekä esittämään Suomen kansallisia pitkän ajan tasa-arvopoliittisia tavoitteita. Tavoitteiden toivottiin olevan selkeitä ja seurattavissa.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan esittämät tavoitteet Suomelle ovat:

  1. Palkkatasa-arvo (samapalkkaisuus)
  2. Sukupuolisegregaation purkaminen 
  3. Sukupuolistuneesta väkivallasta vapaa Suomi. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuh-deväkivallan torjuminen, ihmiskaupan torjuminen
  4. Sukupuolitietoisen budjetoinnin juurruttaminen. 
  5. Perhevapaiden tasainen jakautuminen vanhempien kesken

Lisäksi TANE toteaa lausunnossaan, että tasa-arvon tosiasiallinen edistäminen edellyttää riittäviä, vakiintuneita henkilö- ja muita resursseja tasa-arvoviranomaisille ja -toimijoille. Lainvalvonta- ja muiden tehtävien lisääntyminen tulee huomioida myös resurssien lisäyksinä. 

Lue koko lausunto

Ajankohtaista