Tane kuultavana työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta

Julkaisuajankohta 4.5.2022 13.32
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta oli eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuultavana 4.5.2022 valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta.

Tane korostaa turvallisuusympäristön muutoksen käsittelyssä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymysten tärkeyttä. Sota ja kriisit eivät tapahdu sukupuolineutraalisti vaan ne vaikuttavat eri tavalla eri ihmisryhmiin erilaisten yhteiskunnallisten erontekojen kautta.

Lausunnossaan Tane kiinnittää huomiota siihen, että ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta ei sisällä käytännössä laisinkaan sukupuolittuneiden vaikutusten huomioimista siitä huolimatta, että lukuisat tutkimuslähteet osoittavat erilaisten humanitääristen kriisien ja sotien vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon. 

Sota lisää muun muassa seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön, kuten ihmiskaupan riskiä. Tane kysyy, millä tavalla selonteko edistää esimerkiksi varautumista kriisi- ja sotatilanteiden aikana lisääntyvään seksuaaliseen väkivaltaan.

Ukrainasta pakenevien vastaanottoa käsitellessä selonteossa ei mainita tulijoiden poikkeuksellista sukupuolijakaumaa. Arvioiden mukaan yli 80 % saapuneista täysi-ikäisistä pakolaisista on naisia. Miten tämä vaikuttaa heidän tarvitsemiinsa palveluihin Suomessa?  

Myös ns. muuttoliikkeen välineellistämistä, jossa ihmisten hätää käytetään osana hybridivaikuttamista, tulisi käsitellä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastus- ja turvallisuusalan henkilöstö

Kriisinsietokyvyn osalta Tane nostaa esiin erityisesti sosiaali- ja terveysalan. Tane toteaa, että olisi tärkeää käydä keskustelua siitä, minkälaisia vaikutuksia kriisinsietokykyyn voi olla sillä jos hoidosta vastaava henkilöstö on jo ennen kriisitilanteen alkamista erittäin vaikeassa tilanteessa mm. jaksamisen ja hyvinvoinnin osalta. Millä tavalla varmistetaan sote-alan työntekijöiden riittävyys normaaliolosuhteissa, jotta valmius vastata tarpeisiin myös kriiseissä on olemassa?

Sosiaali- ja terveysalan lisäksi Tane korostaa, että esimerkiksi rajavartioston ja puolustusvoimien henkilöstön kasvanut henkinen paine muuttuneessa turvallisuustilanteessa on tärkeää huomioida esimerkiksi työterveyden näkökulmasta.

Lausunnossaan eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Tane käsittelee seuraavia aiheita:

  • Sukupuolistunut väkivalta ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien tunnistaminen
  • Päätöksenteko ja uudet liittoumat 
  • Kansainvälisyys ja globaalit vaikutukset
  • Sosiaali- ja terveysalan sekä pelastus- ja turvallisuusalan henkilöstö
  • Informaatiovaikuttaminen ja anti-gender-liikehdintä

Lue lisää

Lue Tanen lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta VNS 1/2022 (PDF)

VNS 1/2022 vp Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta (eduskunta.fi)