Tane järjesti työryhmän tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhteesta

Julkaisuajankohta 8.5.2024 12.51
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö sekä tutkijat Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo järjestivät yhteistyössä työryhmän tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhteesta ennen, nyt ja tulevaisuudessa.

Tilaisuus kokosi yhteen tasa-arvotyön, -politiikan ja tutkimuksen parissa työskenteleviä asiantuntijoita ja tarjosi tärkeän foorumin aihepiirin monipuoliselle tarkastelulle. Työryhmä oli osa Tampereen yliopistolla järjestettyä Paluu juurille -konferenssia 2.5.–3.5.2024.

Työryhmässä kuultiin seuraavat esitykset, jotka kirvoittivat keskustelua tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan keskinäisestä suhteesta eri aikoina:

  • Aura Sipura ja Paula Koskinen Sandberg: "Employer Organizations’ and Business Advocacy Groups’ Discursive Resistance to Pay Transparency Legislation in Finland"

  • Nea Laitinen: "Tavoiteltavan arvoinen tasa-arvo? Diskurssianalyysi Suomen hallitusten tasa-arvo-ohjelmista vuosilta 1997–2020"

  • Kirsi Siltanen, Samuli Manu ja Laura Väliniemi: "Valtavirtaistamisesta tasa-arvotutkimuksen ja -politiikan laitamilla: Konsulttitoiminnan roolit tasa-arvon edistämisessä"

  • Elina Lahelma: "Koulutuksen tasa-arvopolitiikka ja feministinen koulutustutkimus: 40 vuotta yhteistyötä ja jännitteitä"

  • Matti Pihlajamaa: "Kiistelty itsemääräämisoikeus: Taantumuksellinen liikehdintä ja translakiuudistukseen kohdistunut vastustus"

Työryhmän päätteeksi järjestettiin Anna Elomäen ja Hanna Ylöstalon uuden teoksen "Governing gender equality policy: Pathways in a changing Nordic Welfare State" (Palgrave, 2024) julkaisutilaisuus. Erityisasiantuntija Nina Järviö tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta piti kommenttipuheenvuoron tilaisuuden lopussa.

Tanen tehtävänä on edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä.

Ajankohtaista