Tane: Hallituksen on edistettävä sukupuolten tasa-arvoa myös taloustoimillaan

Julkaisuajankohta 30.8.2023 9.21
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) muistuttaa Suomen hallitusta sukupuolten tasa-arvon edistämisen tärkeydestä budjettineuvottelujen yhteydessä. Hallitus on ilmoittanut tekevänsä mittavia sopeutustoimia ja uudistuksia, jotka kohdistuvat muun muassa sosiaaliturvaan ja työelämään. Hallituksen taloustoimien vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon tulee arvioida huolellisesti, korostaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala.

Hallitusohjelmassaan hallitus sitoutuu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen yhteiskunnassa. Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan rakentaminen ja oikeuksien turvaaminen edellyttävät kuitenkin aktiivisia toimia.
Tane muistuttaa, että poliittisten päätösten sukupuolivaikutukset on arvioitava huolella ja kiirehtimättä, jotta sukupuolten tasa-arvon edistäminen voidaan varmistaa. Tämä on huomioitava nyt, kun hallitus työstää ensimmäistä talousarvioesitystään.

”Hallituksen on arvioitava kaikkien toimiensa sukupuolivaikutukset oikea-aikaisesti ja kattavasti. Jos sukupuolten tasa-arvoa halutaan edistää, on vältettävä tekemästä talouspoliittisia päätöksiä, jotka tosiasiassa heikentäisivät esimerkiksi vähävaraisten lapsiperheiden ja yksinhuoltajaäitien toimeentuloa tai hankaloittaisivat perhevapaiden tasaisempaa jakamista vanhempien välillä,” sanoo Tanen puheenjohtaja Jirka Hakala.

Politiikkatoimien yhteisvaikutukset huomioitava

Jirka Hakala on pukeutunut tummaan pukuun ja kravattiin. Hän katsoo suoraan kameraan ja seisoo kädet puuskassa.
Jirka Hakala toimii Tanen puheenjohtajana kaudella 2019-2023. Kuva: Mari Waegelein.

Hallituksen tavoitteena on muun muassa edistää vanhemmuuden jakamista ja työelämän tasa-arvoa ja ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Valtionvarainministeriö esittää muun muassa rahoituksen kasvattamista turvakodeille, millä varmistetaan nykyisten palveluiden taso kustannusten noustessa.

Tane korostaa, että yksittäisten päätösten rinnalla on kyettävä arvioimaan politiikkatoimien yhteisvaikutuksia suhteessa sukupuolten tasa-arvoon, huomioiden myös sukupuolen moninaisuus. Kaavailtujen uudistusten ja leikkausten kasautumista tietyille ihmisryhmille ja jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tulee välttää. Nostaahan hallitus itsekin ohjelmassaan esiin esimerkiksi nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisemisen. 

”Meillä on kehitetty työkaluja sukupuolitietoiseen budjetointiin. Hallituksen sisällä täytyy nyt vain löytyä halua ottaa nämä työkalut käyttöön,” toteaa Hakala. 

 

Lisätiedot

Taina Riski, pääsihteeri, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 
puh. 050 473 1046, [email protected] 

Jirka Hakala, puheenjohtaja, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 
puh. 050 388 0016

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa ja toimii aktiivisesti sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden poistamiseksi. Tane on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta.

Ajankohtaista