Sukupuolten tasapuolinen edustus toteutuu puolueiden ehdokasasettelussa pääosin hyvin

Julkaisuajankohta 4.12.2018 9.00
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE haastaa #tasaarvovaalit-kampanjallaan vuoden 2019 eduskuntavaaleihin osallistuvat puolueet edistämään sukupuolten tasa-arvoa ehdokasasettelussa ja vaalikampanjoissa. TANEn vaalikampanjan tavoitteena on, että vaaleissa valittavassa eduskun-nassa on 100 nais- ja 100 mieskansanedustajaa.

Aiemmat eduskuntavaalit osoittavat, että tasa-arvoinen ehdokasasettelu vaikuttaa myönteisesti valituksi tulleiden sukupuolijakaumaan. Puolueilla on keskeinen rooli eri sukupuolta olevien, taustoiltaan moninaisten ehdokkaiden rekrytoinnissa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta teetti kaikille 17 puoluerekisteriin merkitylle puolueelle ehdokasasettelua koskevan kyselyn. Kysely toteutettiin 6.11.-3.12.2018, ja siihen vastasi kymmenen puoluetta. Kysely vastauksineen on osoitteessa tane.fi/eduskuntavaalit-2019.

Kyselyyn vastanneista puolueista seitsemän arvioi sukupuolten tasapuolisen edustuksen toteutuvan ehdokasasettelussaan vastaushetkellä hyvin ja kolme vastasi sen toteutuvan kohtalaisesti. Puolueissa on tiedostettu, että tasapuolisen ehdokasasettelun saavuttaminen edellyttää aktiivisia toimenpiteitä, ja kahdeksan puoluetta vastasi tekevänsä sen suhteen erityistoimia. Erityistoimina mainitaan muun muassa se, että ehdokaslistojen rakentamisessa huomioidaan eri sukupuolien edustus ja sukupuoli on yksi olennainen ehdokasvalinnan kriteeri. Osa puolueista on pyrkinyt vahvistamaan erityisesti naisten osuutta eduskuntavaaliehdokkaissa:

Joissakin vaalipiireissä on perusjärjestöiltä tulleiden esitysten lisäksi aktiivisesti etsitty naisia ehdokaslistoille, mikäli ehdokaslista ei ole ollut muodostumassa sukupuolijaon näkökulmasta tasapuoliseksi. (Keskusta)

Erityisesti naisia on rohkaistu lähtemään ehdolle, sillä on tunnistettu se, että naiset herkemmin kokevat, ettei heillä ole riittävää osaamista tai aikaa ja voimia palkkatöiden ja elämän muiden vastuiden ohella osallistua politiikkaan. (Vasemmistoliitto)

Kevään 2019 eduskuntavaalien ehdokashakemukset jätetään 5. maaliskuuta mennessä, ja ehdokasasettelu vahvistetaan 14.3.2019. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 3. - 9.4. ja ulkomailla: 3. - 6.4. Vaalipäivä on 14.4.2019.

Lisätietoja: Hannele Varsa, pääsihteeri, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta
hannele.varsa(at)stm.fi, 050 545 3435

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) on parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. TANE tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien, viranomaisten, tutkijoiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa, ja sillä on neuvoa-antava rooli valtionhallinnossa.

Ajankohtaista