Sukupuolten tasa-arvo tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa -seminaari nostaa esiin tarpeen luoda uudenlaisia tasa-arvon edistämisen tapoja

Julkaisuajankohta 18.9.2019 9.13
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) ja Tampereen yliopiston Nordwit-huippuyksikkö järjestävät Helsingin Musiikkitalolla 18. syyskuuta klo 9.00-15.00 kansainvälisen seminaarin sukupuolten tasa-arvosta tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Seminaarissa on puhumassa laaja kaarti huippututkijoita ja tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tekijöiltä.

Sukupuolten tasa-arvoa pidetään usein jo toteutuneena Pohjoismaissa. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta menettää kuitenkin tasa-arvovajeen takia voimavaroja ja monimuotoisuutta. Tarvitsemme Suomessa uudenlaisia tasa-arvon edistämisen tapoja sekä paikallisten, kansallisten ja ylikansallisten toimijoiden yhteistyötä.

Helsingin Musiikkitalolla 18. syyskuuta klo 9.00-15.00 järjestettävän Sukupuolten tasa-arvo tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa -seminaarin puheenjohtajana toimii sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola Tampereen yliopistosta. Puhumassa ovat muun muassa Nordwit-huippuyksikön johtaja Gabriele Griffin Uppsalan yliopistosta ja Senior Policy Officer Anne Pépin Euroopan komissiosta. Seminaarissa keskustellaan sekä kansallisten rahoittajien että alueellisten toimijoiden keinoista edistää sukupuolten tasa-arvoa tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Mukana on puheenvuorot Suomesta (Business Finland) ja Ruotsista (Vinnova) puheenjohtajanaan Örebron yliopiston professori Liisa Husu. Iltapäivällä kuullaan aihetta alueellisesti käsittelevä paneeli, jonka puheenjohtajana toimii Kaisa-Leena Lintilän työ- ja elinkeinoministeriöstä. Seminaarin päätössanat lausuu opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Aamupäivän puheenvuorot ovat englanniksi ja iltapäivän suomeksi. Iltapäivä simultaanitulkataan englanniksi. Seminaarin koko ohjelma on tapahtuman verkkosivuilla. Aamupäivän osio striimataan seminaarin Facebook-tapahtuman kautta. Seminaarista voi twiitata häshtägillä #genderequalRI.

Uusimmat tutkimustulokset sukupuolten tasa-arvosta tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa

Nordwit-huippuyksikkö tutkii sukupuolten tasa-arvoa ja naisten uramahdollisuuksia tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa yliopistoissa ja niiden ulkopuolella.

Suomessa naiset pystyvät luomaan menestyksekkäitä uria monilla aloilla, vaikka tietyt tekniikan alat ja yksityinen sektori ovat pysyneet hyvin miesvaltaisina. Väitelleiden tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa uraa tehneiden haastatteluissa kuullaan kuitenkin suoranaisesta diskriminaatiosta rekrytointitilanteissa, arkisesta ja rakenteellisesta syrjinnästä, sukupuoleen liittyvästä häirinnästä sekä näihin liitetyistä miesverkostoista. Lisäksi analyysissä tulee esille uraa tukevien yhteiskunnallisten joustavien lastenhoitojärjestelyjen tarve. Syrjintätilanteet liittyvät erityisesti kovenevaan kilpailuun rahoituksen vähentyessä ja vaihdellessa.

Suomessa on tarpeen kehittää uudenlaisia käytäntöjä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa. Huomiota on kiinnitettävä enemmän yksittäisten organisaatioiden tasa-arvosuunnitelmien sisältöön, jotta ne kattaisivat läpäisevästi organisaation käytännöt ja ryhmät. Olisi myös huomattava, että suuri osa tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta tapahtuu erilaisten kansallisten, ylikansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyönä, sektorien välillä ja erilaisissa verkostoissa. Rahoittajilla ja tutkimuspolitiikan luojilla on iso rooli. Johdonmukainen ja läpinäkyvä tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on perusta myös sukupuolten tasa-arvon edistämiselle. Toimijoiden olisi yhteistuumin luotava käytäntöjä tasa-arvon edistämiseksi.

Lisätietoja:

Sukupuolten tasa-arvo tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa -verkkosivuthttps://events.tuni.fi/sukupuolten-tasaarvo-seminaari-18092019/

Sukupuolten tasa-arvo tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa -Facebook-tapahtumahttps://www.facebook.com/events/1893765660727983/

Yhteydenotot:

Marja Vehviläinen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto, Nordwit, [email protected], 040 190 1341

Hannele Varsa, pääsihteeri, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, [email protected] , 050 545 3435 / 0295 163281

Ajankohtaista