Sukupuolitietoisen opetuksen juurruttaminen, oppimiserot ja sukupuolen moninaisuus Tanen lausunnossa kestävän kehityksen tavoitteista (Agenda2030)

Julkaisuajankohta 11.2.2021 15.03
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta lausui eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta.

Lausunnossaan Tane keskittyi erityisesti kestävän kehityksen tavoitteeseen 4 Hyvä koulutus (Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet).

Tane nosti lausunnossaan esiin:

  • sukupulitietoisen opetuksen juurruttaminen ja varhainen puuttuminen sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja seksuaaliseen häirintään kouluissa
  • oppimiserot

Lisäksi Tane otti lausunnossaan kantaa sukupuolen moninaisuuden sisällyttämiseksi valtioneuvoston selontekoon läpileikkaavasti kaikissa tavoitteissa. Sukupuolen moninaisuus tulee erityisesti kirjata tavoitteeseen 5 Sukupuolten tasa-arvo (Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia).

Lue koko lausunto