Seksuaaliväkivallan uhrit saavat kokonaisvaltaista apua kaikkialla Suomessa seri-tukikeskuksista – kunnissa tulee taata työn jatkuvuus

Julkaisuajankohta 24.5.2021 8.35
Uutinen

Seri-tukikeskukset tarjoavat apua seksuaaliväkivallan uhreille. Tavoitteena on seuraavan kahden vuoden aikana luoda verkosto, johon kuuluu yli 20 tukikeskusta tai akuuttitutkimisen ja hoidon paikkaa.

Kirjoittaja Katriina Bildjuschkin toimii erityisasiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL).

Seri-tukikeskukset Suomessa 

Suomessa on vuodesta 2016 alkaen kehitetty seksuaaliväkivallan uhreille Istanbulin sopimuksen velvoittavaa palvelua. Sopimuksessa seksuaaliväkivallan uhreja varten perustettavista tukikeskuksista (seri) kirjoitetaan näin:

”Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet säätääkseen, että raiskauksen tai muun seksuaaliväkivallan uhreja varten perustetaan riittävästi asianmukaisia, helposti saavutettavia tukikeskuksia, jotka voivat tarjota uhreille lääketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea ja neuvontaa.”

Ensimmäisenä seri-tukikeskukset perustettiin yliopistollisiin keskussairaaloihin.  Tulevaisuudessa kullekin erityisvastuualueelle perustetaan nk. satelliittitukikeskuksia, joiden tehtävänä on turvata kaikkialta Suomesta kohtuullinen matka avun piiriin. Tavoite on seuraavan kahden vuoden aikana luoda verkosto, johon kuuluu yli 20 tukikeskusta tai akuuttitutkimisen ja hoidon paikkaa. Kaikki viisi yliopistosairaaloiden seri-tukikeskusta ovat jo toiminnassa eli Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Muutama satelliittikeskuskin on avattu. 

Aiemmin seksuaaliväkivaltaa kokeneille oli tarjolla lähinnä kolmannen sektorin palveluja ja kaikki akuutit seri-tutkimukset tehtiin joko yleispäivystyksissä tai terveyskeskuksissa.

Kunnilla on vastuu seksuaaliväkivaltaa kokeneen sujuvasta hoitoketjusta

Seri-tukikeskusten kehittämistyö tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kolmannen sektorin toimijoiden ja poliisin kanssa. Akuuttivaiheen jälkeen uhri tarvitsee useimmiten vielä jatkotukea ja seurantaa. Seurannan ja tuen tarjoaminen on seksuaaliväkivallan uhrin oman kunnan terveyspalvelujen velvollisuus.

Sairaanhoitopiirien ja kuntien psykiatristen palvelujen riittämättömyys on ollut tiedossa jo pitkään ja laajalti. Päävastuun palvelujen tarjoamisesta on kantanut kolmas sektori, joka on ylikuormittunut eikä toiminnalla ole tarvittavaa jatkuvuutta, kun työtä suunnitellaan rahoituskausi kerrallaan. 
Kunnat tarjoavat asukkailleen avoterveydenhuollossa myös psykiatriaisa palveluja. Seri-tukikeskukseen hakeutumisen jälkeen sekä yksilövastaanotot että ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät tukevat seksuaalirikoksesta toipumista. Ennen kuin palveluja voidaan tarjota uhreille, tulee varmistaa, että työntekijöillä on riittävä osaaminen seksuaaliväkivaltaa kokeneen hoitamiseen.

Sairaanhoitopiireillä ja kunnilla on vastuu rakentaa ja kuvata selkeästi seksuaaliväkivaltaa kokeneen hoitoketju. Liian usein käy niin, että asiakasta pompotellaan eri toimijoiden ja palveluiden välillä tai jos sopiva palvelu puuttuu kokonaan, uhri laitetaan jonoon odottamaan hoitoa.

Jonossa odottaminen ei hoida ketään, eikä varsinkaan traumatisoitunutta ihmistä. Sairaanhoitopiirien ja erikoissairaanhoidon palveluista laskutetaan kuntia, jotka siis ostavat asukkailleen terveyspalveluja. Myös kunnat itse ovat tuottaneet palveluja. Sote-uudistuksen myötä tähän tulee muutoksia.

Seksuaaliväkivallan parissa työskentelevät tarvitsevat jatkuvaa koulutusta ja tukea

Seri-tukikeskuskehittämistyössä haasteelliselta on tuntunut erityisesti näytteenoton keskittäminen ja uudestaan järjestäminen, poikien ja miesten hoitaminen ja uhrien jatkohoito. Pelkät perusopinnot eivät valmenna oikeastaan mitään terveydenhuollon ammattiryhmistä raiskatun ihmisen kohtaamiseen ja hoitamiseen.  Samalla, kun seksuaaliväkivaltaa kokeneiden auttamista pidetään tärkeänä, tuntuu työ äärimmäisen haasteelliselta, jopa pelottavalta. Seri-tukikeskustyön kehittämisen kannalta tärkeää onkin henkilökunnan jatkuva kouluttaminen. Kaikille tällä hetkellä seri-tukikeskuksissa työtään tekeville gynekologeille, kätilöille ja sairaanhoitajille on järjestetty koulutusta. Lisäksi työnohjaus on välttämätön osa seri-työssä työskenteleville ammattilaisille.  

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja jatkossa hyvinvointialueiden on varmistettava palvelun lisäksi henkilökunnan osaaminen, hyvinvointi ja työssä jaksaminen. Seksuaaliväkivaltaa koneiden auttaminen vaatii selkeästi omat resurssinsa. Mitä parempia palveluita on tarjolla sitä rohkeammin väkivaltaa kokeneet uskaltavat hakea tarvitsemaansa apua. Mitä paremmin uhrit saavat apua sitä paremmin he voivat ja väkivallan seuraukset kustannuksineen pienenevät.

Kunnat vastaavat seri-työn riittävistä resursseista

Kunnissa ja hyvinvointialueilla päätetään yhteisten rahojen käytöstä. Niukkuuden jakamisessa joudutaan miettimään, mihin on varaa ja mikä on aivan välttämätöntä hoitaa. Seri-tukikeskustyö säästää verorahoja, koska keskittämisellä vahvistetaan osaamista ja lasketaan avun hakemisen kynnystä. 

Hyvin suunniteltu hoitoketju akuutti- ja jatkohoitopolkuineen antaa auttajalle tilaa keskittyä hoitamiseen oman alueen palveluohjaamisen sijaan. Hyvin suunniteltu seri-tukikeskustyö varmistaa, että terveydenhuollon ammattilaiset saavat keskittyä hoitamiseen, poliisi tutkimiseen, syyttäjä syyttämisen pohtimiseen ja oikeuslaitos tuomioiden antamiseen. Suunnittelu vie jonkin verran aikaa mutta maksaa itsensä takaisin.

Lisätietoa

Suomen Seri-tukikeskusten yhteystiedot (päivittyvä)

 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista