Save the date: Pohjoismainen miestutkimuskonferenssi 3.-4.11.2022

Julkaisuajankohta 18.1.2022 13.14
Uutinen

Tulossa: Men, Masculinities, Intersectionalities – The Nordic Research Conference

Suomen miestutkimuksen seura järjestää yhteistyössä Tampereen yliopiston, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (Tane) ja Tampereen yliopiston Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskuksen (Perla) kanssa kansainvälisen miestutkimuskonferenssin 3-4.11.2022.

Konferenssin tavoitteena on keskustella miehiin ja poikiin sekä maskuliinisuuksiin liittyvien kokemusten, käytäntöjen, diskurssien, representaatioiden ja politiikan muutoksista ja haasteista.

Konferenssin aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten intersektionaaliset näkökulmat voivat edesauttaa ja lisätä ymmärrystämme miehistä, maskuliinisuuksista ja eroista nykyisten globaalis-lokaalien (globalocal) hybridimuotoisten haasteiden kontekstissa.

Tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan konferenssiverkkosivuilla (tuni.fi)

Ajankohtaista