Samapalkkaisuus on äärimmäisen poliittinen kysymys

Julkaisuajankohta 8.12.2016 9.45
Tiedote

Tasa-arvoasian neuvottelukunta julkaisee 8.12. valtiotieteiden tohtori Milja Saaren kirjoittaman tietokirjan ”Samapalkkaisuuden politiikka”. Kirja käsittelee naisten ja miesten palkkaeriarvoisuutta poliittisena ja oikeudellisena kysymyksenä. Kirjassa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miksi sukupuolten palkkaeron pienentäminen on niin vaikeaa? Miksi velvoitteita tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoituksien laatimiseen laiminlyödään työpaikoilla? Mitä haasteita vallitseva uusliberaali aika asettaa tasa-arvo- ja samapalkkaisuuspolitiikalle?

”Suomessa on käynnissä norminpurkutalkoot. Tasa-arvon toteutuminen ja samapalkkaisuus tarvitsevat kuitenkin norminsa, joita tulisi heikentämisen sijaan vahvistaa”, Milja Saari sanoo. Suomi on sitoutunut samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamiseen perustuslain lisäksi useissa kansainvälisissä sopimuksissa. Oikeudellisista velvoitteista huolimatta naisten ja miesten keskinäinen palkkaero ei kuitenkaan ole merkittävästi kaventunut edellisten 30 vuoden aikana - se on edelleen noin 17 senttiä. ”Samapalkkaisuuden politiikka” -kirjassa etsitään selityksiä sille, miksi sukupuolten palkkatasa-arvon toteuttaminen on niin vaikeaa ja millaisia esteitä samapalkkaisuudelle on työpaikkatasolla. ”Palkkaus ja palkkauksellinen tasa-arvo ovat äärimmäisen poliittisia kysymyksiä, ja tätä tematiikkaa avaan kirjassani”, Saari sanoo.

Tietokirja toimii myös samapalkkaisuuden edistämisen konkreettisena työkaluna. Kirjassa esitellään tasa-arvosuunnittelu, palkkakartoitus ja samapalkkaisuusnäkökulman valtavirtaistaminen. Kirja sisältää tietoiskuja samapalkkaisuuden edistämisen keinoista työpaikalla, työmarkkinajärjestöissä ja hallituksessa. Teoksen vahvaa tietopohjaa tukee Warda Ahmedin havainnollistava kuvitus.

”Samapalkkaisuuden politiikka” -teoksen julkaisutilaisuus on torstaina 8.12. klo 13.00 Musiikkitalon Terassilämpiössä. Tilaisuudessa esitellään kirjan tekijät ja kuullaan kansanedustajien ajatuksia samapalkkaisuuden edistämisestä kunnissa. Poliitikkopaneeliin osallistuvat Anders Adlercreutz, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sari Essayah, Tarja Filatov, Sari Raassina, Annika Saarikko ja Kaj Turunen.

Lisätiedot: Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Tanja Auvinen, 050 313 4898

Milja Saari: Samapalkkaisuuden politiikka. TANE-julkaisuja (2016) 17.

Ajankohtaista