Pyöreässä pöydässä keskusteltiin sukupuolentutkimuksen opetuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta

Julkaisuajankohta 22.4.2024 12.58
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta järjesti sukupuolentutkimuksen opetusta käsitelleen pyöreän pöydän tilaisuuden 19. huhtikuuta 2024 Helsingissä Tieteiden talolla.

Pyöreän pöydän osallistujat ovat asettautuneet ryhmäkuvaan vierekkäin.
Kuvassa vasemmalta: Ukko Bamberg (Tane), Taina Riski (Tane), Leena-Maija Rossi (Lapin yliopisto), Hanna Ylöstalo (Sukupuolentutkimuksen seura), Jaana Vuori (Itä-Suomen yliopisto), Anu Koivunen (Turun yliopisto), Hanna Ojala (Tampereen yliopisto / Suomen miestutkimuksen seura), Minna Nikunen (Jyväskylän yliopisto), Tuija Saresma (Itä-Suomen yliopisto), Marjut Jyrkinen (Helsingin yliopisto). Etänä tilaisuuteen osallistui Taru Leppänen (Åbo Akademi).

 

Pyöreässä pöydässä keskusteltiin sukupuolentutkimuksen opetuksen tilanteesta ja tulevaisuudesta Suomessa. Tilaisuudessa kuultiin muun muassa sukupuolentutkimuksen opetuksesta eri yliopistoissa ja opetuksen resursseista. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin sukupuolentutkimuksen opetuksen ja tutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Keskusteluissa korostui myös yliopistojen välinen yhteistyö, jota tehdään opetuksen osalta etenkin valtakunnallisen Hilma-verkoston välityksellä.

Tanen tehtävänä on edistää tasa-arvoa koskevaa tutkimustoimintaa ja tutkimustulosten hyödyntämistä. Tilaisuudessa oli Tanen kutsumana edustajia seitsemästä suomalaisesta yliopistosta ja kahdesta tieteellisestä seurasta. Lisäksi paikalla oli kuulemassa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Tanen edustajia. 

Ajankohtaista