Poliitikot väittelivät kuntien palveluista Tasa-arvopäivillä Helsingissä:
“Kuntien päätösten sukupuolivaikutusten arviointi tulee olla itsestäänselvyys”

Julkaisuajankohta 13.10.2016 13.37
Tiedote

Kuntien palveluissa eivät toteudu tasa-arvolain vaatimukset, myönsivät eduskuntapuolueiden edustajat Tasa-arvopäivillä Helsingissä torstaina 13. lokakuuta. Tilanteeseen toivotaan muutosta kevään 2017 kuntavaaleissa, joissa tasa-arvo voi nousta yhdeksi vaaliteemaksi.

Olipa kyse sitten lumen aurauksesta, kouluopetuksesta tai sairaalan päivystyksestä, kuntien pitäisi lain mukaan huomioida se, miten niiden palvelut kohdistuvat naisiin ja miehiin. Näin tehdään kuitenkin vain noin kymmenessä Suomen yli 300 kunnasta. Ongelma nousi esiin Tasa-arvopäivillä Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE:n ja WoM Oy:n järjestämässä paneelikeskustelussa, johon osallistui poliitikkoja eduskuntapuolueista.

Paneeliin osallistunut vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö näkee kuntien tasa-arvotyön laajana kokonaisuutena:

”Tasa-arvon toteuttaminen ei ole mahdollista ilman koulutuksen tasa-arvoon panostamista. Kunnissa palveluiden tasa-arvoiseen järjestämiseen on kuulunut vaatimuksemme tasa-arvoisesta oikeudesta täyteen päivähoitoon. Yhtä lailla se on myös varhaiskasvatuksen pienten ryhmäkokojen puolustamista ja koulunsa aloittaneiden iltapäiväkerhotoiminnan järjestämistä. Kuntien päätösten sukupuolivaikutusten arviointi tulee myös olla itsestäänselvyys, ei erikseen päätettävä asia”, sanoi Ville Niinistö.

Paneelin poliitikoista SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen kehotti kuntia soveltamaan nykyistä voimallisemmin “suvausta" eli sukupuolivaikutusten arviointia:

"Yhteiskunnan eheyden kannalta on ensiarvoisen tärkeää turvata yhtäläiset, lain edellyttämät palvelut kautta maan. Kuntien tulisi käyttää huomattavasti enemmän suvausta eli sukupuolivaikutusten arviointia keskeisissä päätöksissään. Julkisilla palveluilla on sukupuoliulottuvuus, joka on avattava”, sanoi Tytti Tuppurainen.

Tasa-arvopäivät järjestettiin nyt suuren kysynnän vuoksi toista kertaa, ja ne keräsivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) keskiviikkona ja torstaina noin 200 tasa-arvoasioiden parissa työskentelevää.

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivassa TANE:ssa kuntien palveluiden tasa-arvosta, tai sen puutteesta, on oltu huolissaan jo jonkin aikaa. “Kuntien tasa-arvotoimet ovat liikaa kiinni yksittäisten ihmisten kiinnostuksesta ja voimavaroista. Tasa-arvon edistäminen pitää saada vahvasti rakenteisiin, niin kunnissa kuin tulevassa maakuntauudistuksessakin”, toteaa pääsihteeri Tanja Auvinen TANE:sta.

Tasa-arvon toteuttamisvelvoite liittyen kuntien palveluihin on kirjattu vuonna 1987 voimaan tulleen tasa-arvolain 4. pykälään. Kunnissa ollaan TANE:n mukaan melko hyvin tietoisia kuntien henkilöstöä koskevista tasa-arvovelvoitteista ja kiintiöistä luottamushenkilöiden toimielimissä, eli kunnanhallituksissa ja lautakunnissa. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen palveluiden järjestämisessä ei kuitenkaan nykyisellään toteudu.

“Kaikkia kuntien palveluja tulee arvioida tasa-arvon kannalta. Erityisen tärkeää on, että kunnissa kehitettäisiin tasa-arvoista varhaiskasvatusta. Menetelmiä tähän on jo kehitetty useassa pilottihankkeessa. Nyt ne tulisi ottaa käyttöön kaikissa kunnissa”, näkee WoM Oy:n toimitusjohtaja, tasa-arvokonsultti Sinikka Mustakallio.

WoM on tasa-arvoalan konsulttiyritys, joka on erikoistunut koulutuksiin ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemiseen suomalaiselle työpaikoille.

Lisätiedot:

Pääsihteeri Tanja Auvinen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, puh. 050 313 4898, [email protected]

Toimitusjohtaja Sinikka Mustakallio, WoM Oy, puh. 040 553 8878, [email protected]

Ajankohtaista