Nina Järviö aloitti TANEn asiantuntijana

Julkaisuajankohta 30.3.2020 22.15
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) uutena asiantuntijana aloitti 23.3.2020 FT Nina Järviö. Kysyimme häneltä hänen odotuksistaan ja taustoistaan.

Kuka olet ja miksi hait asiantuntijaksi TANEen?

Väittelin sukupuolentutkimuksesta vuonna 2018 ja olen tehnyt töitä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten parissa tavalla tai toisella 10 vuoden ajan. Kun TANEn asiantuntijan virka tuli hakuun, tuntui etten kerta kaikkiaan voi jättää hakematta tehtävään, sillä tämän tason vaikuttajan paikkoja ei ole usein tarjolla. Kyseessä on kuitenkin ainutlaatuinen tehtävä yhteiskunnassamme ja tasa-arvokentällä.

Mitä opiskelit ja minkälainen työura sinulla on?

Olen valmistunut filosofian maisteriksi uskontotieteestä Helsingin yliopistosta. Opiskelin myös viestintää, yhteiskuntatieteitä ja sukupuolentutkimusta. Sukupuolentutkimuksen väitöskirjassani tarkastelin kansalaistoimintaa, keskittyen erityisesti Tahdon2013-kampanjaan ja translain uudistamisen eteen tehtyyn työhön.

Aiemmat työni ovat sisältäneet muun muassa viestintää ja erilaisia kehittämistehtäviä. Työskentelin pitkään Helsingin yliopistossa, jossa keskityin etenkin sukupuolentutkimuksen opintojen suunnitteluun ja alan maisteriohjelman kehittämiseen. Ennen siirtymistä tasa-arvoasiain neuvottelukuntaan toimin Tieteellisten seurain valtuuskunnassa avoimen tieteen sihteeristössä, jonka tehtävänä on edistää avointa tiedettä Suomessa. Työkokemukseni lisäksi olen toiminut luottamustehtävissä järjestökentällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden parissa.

Mitä odotat TANEssa työskentelyltä?

Odotan, että pääsen tekemään töitä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, jotka tulevat eri suunnista ja eri taustoista edistämään sukupuolten tasa-arvoa yhdessä. On mahtavaa saada työskennellä tasa-arvokentän kovimpien osaajien kanssa.

Pidän erityisen upeana sitä, että TANE kokoaa niin tutkijoita kuin poliittisia tahoja yhteen. Tutkijataustaisena asiantuntijana koen, että hyvä poliittinen päätöksenteko pohjaa laadukkaaseen ja ajankohtaiseen tutkimukseen. Minusta on hienoa olla osaltani edistämässä kommunikaatiota tieteen ja politiikan välillä.

Mikä on paras saavutus työurallasi?

Väitteleminen tavoiteaikataulussa oli valtava projekti, jossa opin tutkimusaiheeni lisäksi kerralla sellaisia työskentelytapoja, joita olisin todennäköisesti harjoitellut muutoin loppu-urani. Opin ohjaamaan omaa työntekoani, työskentelemään hyvin itsenäisesti sekä kehittämään etäkommunikointitaitojani. Surullista kyllä tästä on merkittävää apua juuri nyt, kun aloitan työni TANEssa kotoa käsin poikkeustilan vallitessa korona-epidemian vuoksi.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Kuuntelen äänikirjoja kävelyillä ja iltaisin haluan yleensä nollata katsomalla huonoja tv-sarjoja. Taisin juuri katsoa viidennen kerran läpi kaikki Gilmoren tyttöjen seitsemän tuotantokautta. Viihdyn myös erittäin hyvin kotona.

Minkä tasa-arvo-ongelman odotat korjaantuvan lähivuosina?

Lähiaikoina tullee korjaantumaan ainakin translaki. Tahtotilaa löytyy ja toivottavasti uudistuksessa kuunnellaan transihmisiä ja heidän kokemuksiaan tarpeeksi herkällä korvalla.

Käynnissä oleva korona-epidemia voi myös tuoda uudella tavalla esiin tuttuja tasa-arvokysymyksiä. Epidemia vaikuttaa eri sukupuoliin eri tavalla. Meillä on edessämme keskusteluja hoivatyön jakautumisesta, sairastumistilastoista ja siitä, keille sosiaalinen eristäytyminen esimerkiksi etätyön muodossa on mahdollista ja keille ei tällaisessa kriisitilanteessa. Olen erittäin huolissani siitä, miten poikkeustilan myötä lisääntynyt kotona oleminen vaikuttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeviin. Koti ei ole turvallinen pakopaikka kaikille.

Mikä on 50-vuotiaan TANEn rooli?

TANEn hienoimpia puolia on sen kokoava voima. Se, että edistetään tasa-arvoa rohkeasti laajapohjaisella osaamisella ja näkemyksellä. Toivon, että 50-vuotias TANEn vaikuttavuus näkyy vielä kirkkaammin yhteiskunnassa ja että tasa-arvo ymmärretään jatkossakin kaikkien sukupuolten tasa-arvona.

TANEn hienoimpia puolia on sen kokoava voima. Se, että edistetään tasa-arvoa rohkeasti laaja-pohjaisella osaamisella ja näkemyksellä, sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntija Nina Järviö.

Ajankohtaista