Moninaisuus ja yhdenvertaisuus kuuluvat tasa-arvoon

Julkaisuajankohta 26.6.2023 8.26
Uutinen

Pride juhlistaa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden moninaisuutta. Tämänvuotinen Helsinki Pride -teema on riemu ja kapina. Arkista työtä tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman yhteiskunnan eteen voi tuskin luonnehtia kovin riemukkaaksi, mutta saavutetuista tavoitteista on ehdottomasti syytä iloita. Kapinointia muutosten saavuttamiseksi on aina myös tarvittu – oikeuksia on harvoin annettu ilman, että niiden puolesta on taisteltu, kirjoittaa Tanen pääsihteeri Taina Riski.

Tänä vuonna voimaan astunut translaki on merkittävä askel sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon parantamiseksi Suomessa. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuu jatkossa henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan eikä ole enää sidoksissa lääketieteellisiin hoitoihin. Aikaisemmassa translaissa ollut ihmisoikeuksia loukkaava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistettiin.

Taina Riski sinisessä paidassa seisoo kädet ristissä ja katsoo kameraan vakava ilme kasvoillaan.
Tanen pääsihteeri Taina Riski painottaa, että sateenkaripolitiikka on osa myös tasa-arvon edistämisen eteen tehtyä työtä.

 

Translakia valmisteltaessa Tane ja lukuisat muut tahot esittivät lausunnoissaan ja kannanotoissaan, että sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen olisi tullut mahdollistaa myös alaikäisille. Vaikka tätä tavoitetta ei vielä saavutettu, translain uudistus on tärkeä askel, jonka saavuttamista edelsi vuosien pitkäjänteinen vaikuttamistyö ja yhteistyö eri kansalaistoimijoiden välillä ja yli puoluerajojen.

Erityisesti sateenkaarilasten ja –nuorten kohtaama häirintä ja vihapuhe on huolestuttava ilmiö. 

Lainsäädäntöä on viime vuosina monin tavoin uusittu vastaamaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten suosituksia sateenkaari-ihmisten oikeuksien toteuttamiseksi. Tasa-arvoinen avioliittolaki toi parannuksia samaa sukupuolta olevien parien yhdenvertaiseen asemaan ja mahdollisti muun muassa samaa sukupuolta olevien parien ulkoisen adoption. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien uudistaminen on edistänyt sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaan syrjintään puuttumista. Myös perhevapaauudistus edisti osaltaan sateenkaariperheiden asemaa. Jatkossa lainsäädäntöä tulee edelleen kehittää sukupuolten ja perheiden moninaisuus huomioiden.

Yhdenvertaisten oikeuksien edistäminen ei automaattisesti poista kaltoinkohtelua tai ennakkoluuloja

Vaikka yhteiskunnalliset asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat viime vuosina muuttuneet aiempaa myönteisemmiksi, sateenkaari-ihmisiin liittyvä julkinen vihapuhe ja väkivalta ovat lisääntyneet ja heihin kohdistuva syrjintä on edelleen yleistä. Erityisesti sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaama häirintä ja vihapuhe on huolestuttava ilmiö. 

Kansainväliset esimerkit niin Euroopasta kuin kauempaa osoittavat myös, ettei tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistyminen tai edes saavutettujen oikeuksien säilyminen koskaan ole itsestäänselvyys. Suomessa ei voida olettaa, että olisimme näistä keskusteluista irrallaan. Siksi työtä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen terveyden ja hyvinvoinnin sekä perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi on jatkettava entistä ponnekkaammin myös tulevina vuosina.

Tane edistää sukupuolten tasa-arvoa huomioiden myös sateenkaari-ihmiset

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin liittyvien epäkohtien korjaaminen ovat tasa-arvotyötä, jota myös tasa-arvoasiain neuvottelukunta edistää puolueiden, viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden välisessä yhteistyössä. Sateenkaari-ihmisiin liittyvät poliittiset keskustelut ovat myös tasa-arvopoliittisia kysymyksiä.

Yksi Tanen tavoite on kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jolla edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoliseen moninaisuuteen liittyviä poliittisia parannuksia kaikilla hallinnonaloilla. Tane edistää myös lasten ja nuorten sukupuolta koskevan itsemääräämisoikeuden vahvistamista lainsäädännössä. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistäminen on kiinteä osa sukupuolten tasa-arvon edistämistä ja sitäkin muutosta on hyvä juhlistaa. Hyvää Pride-viikkoa kaikille!

Kirjoittaja

Taina Riski
pääsihteeri
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Lisätietoja ja luettavaa

Kohti sateenkaariystävällisempää Suomea: Tilannearvio seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa 2021 

Tanen hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

11.9.2020 Tane: Hallituksen tulisi varmistaa translain kokonaisuudistus koronapandemiasta huolimatta

28.6.2021 Tane: Sateenkaarinuorten hyvinvoinnista huolehdittava

31.3.2022 Tane lausui translain uudistuksesta transihmisten näkyvyyden juhlapäivänä

27.6.2022 Tane: Suomi tarvitsee sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman 

Lisäksi Tanen tavoitteena:

Intersukupuolisten lasten kiireettömät, lääketieteellisesti ei-välttämättömät kehoa muokkaavat toimenpiteet kielletään.

Edistetään sukupuolivähemmistöihin liittyviä tasa-arvokysymyksiä esimerkiksi selvittämällä itsemääräämisoikeutta kunnioittavia toteuttamisvaihtoehtoja muunsukupuolisten juridisen sukupuolen vahvistamisen mahdollistamiseksi.

Ajankohtaista