Minkälaisten muuttuvien olosuhteiden keskellä tämän ajan pojat elävät?

Julkaisuajankohta 18.9.2015 15.38
Tiedote

Seminaari ”Aikamme pojat - Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?” järjestetään Tieteiden Talolla torstaina 7.5. klo 9.30-15.00 (Kirkkokatu 6, sali 104, Helsinki). Seminaarissa kysytään, minkälaisten muuttuvien olosuhteiden keskellä tämän ajan pojat elävät. Keillä pojista on ongelmia ja minkälaisia? Miltä poikien tulevaisuus näyttää? Ketkä pojat jäävät sivuun, kun puhutaan pojista?

Teemaa lähestytään sekä uuden sukupuolitietoisen poikatyön että viriämässä olevan poikatutkimuksen kautta. Poikien Talon neliäänisessä puheenvuorossa tuodaan esiin, miten kokonaisvaltainen, sukupuolen huomioonottava tuki rakentuu uudessa poikatyössä. Väestöliiton Poikien Puhelimen työntekijä Joonas Kekkonen avaa puhelimessa karttunutta tietoa poikien väkivaltapuheesta.

Tutkija Tuija Huuki syventyy valtasuhteisiin päiväkotilasten leikissä. Tutkija Harry Lunabba pohtii, mitä hyötyä mies- ja poikatutkimuksesta voi olla käytännön työlle ja mitä tutkimus voi oppia poikatyöstä. Miten tutkimustieto saadaan käytäntöön?

Seminaarin paneeliin osallistuva Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti Maarit Huuska toteaa, että on myytti, että transihmisyys ja sukupuolen moninaisuus ei koskettaisi lapsia.

”Monilla pojilla on tyttötuntemuksia. He kaipaavat tietoa ja tukea löytääkseen sanoja kokemuksilleen. Samoin monella tytön kehoon syntyneellä on kokemus itsestään poikana. Tyttöpojat tarvitsisivat tietoa siitä, että ei heissä ole mitään vikaa, eivätkä he ole ainoita poikia, joilla on tyttötuntemuksia. Hiljaisuus sukupuolen moninaisuudesta tulisi murtaa.”

Seminaari järjestetään yhteistyössä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, Poikien Talon, Setan Transtukipisteen, Lapsuudentutkimuksen seuran, Nuorisotutkimusverkoston ja Suomen Miestutkimuksen Seuran kanssa.

Seminaarin päätteeksi jaetaan tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miehen työ 2015 -palkinto

Seminaari Aikamme pojat - Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään?

7.5.2015 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

OHJELMA

Seminaarin puheenjohtajana toimii Heta Mulari (Nuorisotutkimusseura)

9.00 Ilmoittautuminen, aamukahvi

9.30 Arto Jokinen (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Suomen Miestutkimuksen Seura): Avaus

9.40 Kalle Laanterä, Sami Seppilä, Johan Pirttikangas ja Tommi P. Pesonen (Poikien Talo, Kalliolan Nuoret): Poikatyön uudet muodot tukemassa poikien kasvua

10.20 Joonas Kekkonen (Poikien Puhelin, Väestöliitto): Poikien väkivaltapuhe ja poikakulttuurin aiheuttamat tiedonkeruun ongelmat

11.00 Tuija Huuki (Oulun yliopisto): Puffattu poikuus - historialliset, affektiiviset ja materiaaliset valtasuhteet päiväkotilasten leikissä

11.45 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Harry Lunabba (Helsingin yliopisto): Kukkalähetyksestä kohtaamiseen: pohdintoja poikatutkimuksen käytännön relevanssista

13.45 Paneeli: 
Maarit Huuska (Setan Transtukipiste) 
Jussi Aaltonen (Tasa-arvovaltuutetun toimisto) 
Antti Kivijärvi (Nuorisotutkimusseura) 
Elina Paju (Tyttötutkimusverkosto)

14.45 Loppusanat

15.00 Miehen työ -palkinnon jakaminen (avoin kaikille)

16.00 Tilaisuus päättyy

Ajankohtaista