Milla Pyykkönen asiantuntijan sijaiseksi TANEen loppuvuodeksi

Julkaisuajankohta 27.10.2020 9.58
Uutinen

Milla Pyykkönen toimii Nina Järviön sijaisena asiantuntijan tehtävässä TANEn sihteeristössä loppuvuoden 2020. Pyykkönen on toiminut aikaisemmin TANEssa Sukupuoli, talous ja valta -jaoston jäsenenä. Esittelemme TANEn toimijoita sarjassamme #MeOlemmeTANE.

Kuka olet ja miten kiinnostuit työskentelystä TANEssa?

Olen Itä-Suomen yliopistosta valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Juuri ennen valmistumis-tani sain työn Naisasialiitto Unionista pääsihteerinä. Siinä työssä olen ollut vuodesta 2014 saakka. 

Olen pitkään seurannut TANEn toimintaa ja ollut Sukupuoli, talous ja valta –jaoston varajäsenenä viime kaudella sekä jäsenenä tällä kaudella. TANEssa työskentelyn aikana en toimi tässä luotta-mustehtävässä.

Valtion tasa-arvopolitiikka ja tasa-arvon edistäminen julkisella puolella on kiinnostanut minua jo pidemmän aikaa. Odotan työskentelyltä mahdollisuuksia tarkastella valtionhallinnon näkökulmaa tasa-arvotyöhön. Haluan myös ammentaa siitä oppia muuhun työhöni.

Teksti jatkuu kuvan alla.

"TANE on vakaasti aina tasa-arvon asialla, ja sen tehtävä on tasa-arvon edistäminen riippumatta kunkin ajan tasa-arvointresseistä." sanoo Milla Pyykkönen, Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan asiantuntija.

Asiantuntija Milla Pyykkönen.

Mitä opiskelit ja missä olet työskennellyt aikaisemmin?

Opiskelin Joensuussa Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa ja sukupuolentutkimusta. Olen toiminut järjestösektorilla monipuolisesti erilaisissa luottamustoimissa. Nykyisessä työssäni Naisasialiitto unionilla olen toiminut vuodesta 2014.

Kehollisen itsemääräämisoikeuden ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kysymykset ovat mi-nulle erityisen tärkeitä. Olen viime vuosina perehtynyt ja keskittynyt Suomen aborttilainsäädän-nön uudistustarpeisiin. Kysymys kehollisesta itsemääräämisoikeudesta aborttikysymyksen yhteydessä on toki ajankohtainen myös EUssa ja maailmalla laajemminkin.

Opinnoissa olin kiinnostunut sukupuolten tasa-arvon kysymyksistä. Opintojen aikana osallistuin ylioppilaskuntapolitiikkaan ja ylioppilaskunnassa ajoin tasa-arvoasioita. Jo silloin kävi selväksi, että tahtoisin työskennellä tasa-arvon teemojen kanssa. Sillä tiellä olen vieläkin.

Mitä odotat TANEssa työskentelyltä?

Isossa mittakaavassa odotan näkeväni tasa-arvotyön kokonaisuuden valtionhallinnossa. TANE on todella mielenkiintoinen toimielin, joka toimii ikään kuin valtionhallinnon sisällä, mutta parla-mentaarisena elimenä se ei ole riippuvainen hallituksen kokonaisuudesta. Tästä asetelmasta muo-dostuu vapaus tarkastella laajasti valtion tasa-arvopolitiikkaa. Toivon myös, että työskentelyn ai-kana tutustun itse TANEen ja TANElaisiin paremmin. 

Mikä on hienoin onnistuminen työssäsi?

Suurin onnistuminen sijoittuu ihan viime kuukausiin, kun pitkän ja perusteellisen valmistelun jäl-keen OmaTahto2020 -kansalaisaloite sai lämpimän vastaanoton ja keräsi jo ensimmäisinä viikkoi-naan paljon allekirjoituksia. Tuossa projektissa ovat myöskin olleet mukana hyvät yhteistyökump-panit ja asiantuntevat kollegat. On hyvä, että Suomessa nyt käydään keskustelua aborttilainsää-dännöstä.

Mitä teet vapaa-ajallasi?

Vapaa-ajallani viihdytän lasta ja koiraa. Kotonani asuu 4-vuotias lapsi ja 6-vuotias viipurilainen rescue-koira. Lapsi ja koira ovat parhaita ystäviä ja ovat usein kiinnostuneita hyvin samoista asi-oista.

Yritämme viettää aikaa metsässä lapsen ja koiran kanssa. Korona on tietysti vaikuttanut myös vapaa-aikaan. Työn ja muun välttämättömän jälkeen jäljelle jäävän ajan vietän ystävien kanssa. 

Minkä tasa-arvo-ongelman odotat korjaantuvan lähivuosina?

Odotan montaakin asiaa korjaantuvaksi. Tällä kaudella hallitusohjelma on tasa-arvokirjauksien osalta laaja ja monessa kohtaa tasa-arvon näkökulmasta hyvä. Koronakriisi hidastaa kuitenkin valmistelua ja hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteiden edistämistä. Isona kysymyksenä tässä on esimerkiksi perhevapaauudistus, jonka odotan etenevän lähivuosina.

Toivon myös, että lähivuosina uudistetaan ja korjataan aborttilakia niin, että se tukee paremmin kehollista itsemääräämisoikeutta. Selkeä yhteinen tahtotila tähän uudistukseen vaikuttaakin löytyvän.

Kolmantena asiana nostan esiin palkkatasa-arvon, joka tuntuu jumittavan vuodesta toiseen ja konkreettiset toimet uupuvat. Tässä asiassa olisi hyvä vihdoin päästä eteenpäin ongelman moni-ulotteisuudesta huolimatta. 

Mikä on 50-vuotiaan TANEn rooli?

Kunnioitettavaa, että TANE toimijana on edistänyt tasa-arvoa jo puoli vuosisataa. TANE on yhteen kokoava ja kansainvälisesti harvinainen parlamentaarinen taho, joka nauttii tietynlaista riippumattomuutta.

TANE on vakaasti aina tasa-arvon asialla, ja sen tehtävä on tasa-arvon edistäminen riippumatta kunkin ajan tasa-arvointresseistä. 

Ajankohtaista