Kutsu: Tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhde ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Julkaisuajankohta 16.1.2024 15.52
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö järjestävät yhteistyössä Anna Elomäen (Tampereen yliopisto) ja Hanna Ylöstalon (Turun yliopisto) kanssa työryhmän tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhteesta Paluu juurille -konferenssissa 2.–3.5.2024.

Tane järjestää yhteistyössä tasa-arvoyksikön (STM) sekä tutkijoiden Anna Elomäen (Tampereen yliopisto) ja Hanna Ylöstalon (Turun yliopisto) kanssa työryhmän otsikolla Tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhde ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Työryhmä on osa Paluu juurille 2024 -konferenssia

Abstrakteja konferenssin työryhmiin on mahdollista lähettää pe 16.2.2024 saakka. Työryhmään toivotaan mukaan eri alojen tutkijoita tutkijanuran eri vaiheista.

Abstraktikutsu ja lisätiedot löytyvät tapahtuman sivulta.

Mahdolliset muutokset yllä oleviin tietoihin tiedotetaan tapahtuman sivuilla. 

Konferenssin järjestää Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaine yhteistyössä Suomen Sukupuolentutkimuksen Seuran (SUNS), Suomen Miestutkimuksen Seuran (SuMS), Suomen Queer-tutkimuksen Seuran (SQS) ja Transtutkimusverkoston kanssa.

Tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhde ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Feministisen ajattelun ja akateemisen tutkimuksen suhdetta tasa-arvopoliittisiin keskusteluihin ja tasa-arvopolitiikan valmisteluun ja päätöksentekoon Suomessa voi kuvata moninaiseksi: sekä maailma että toimijoiden väliset suhteet ovat muuttuneet ajan saatossa. Vuosikymmenten aikana tutkijat, aktivistit, viranomaiset, järjestöt, poliittiset päättäjät ja muut ovat tehneet yhteistyötä, edistäneet sukupuolten tasa-arvoa ja neuvotelleet sukupuolesta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Toimijoita ovat yhdistäneet esimerkiksi kysymykset työstä, perhe-elämästä, hoivasta, päätöksenteosta, taloudesta, väkivallasta, seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista ja LHBTIQ+-oikeuksista. Tasa-arvopolitiikalla on ollut myös tärkeä rooli sukupuolentutkimuksen edistämisessä, ja tutkimus tarjoaa tasa-arvopolitiikalle tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Työryhmässä suuntaamme katseemme siihen, millainen keskinäinen suhde tutkimuksella ja tasa-arvopolitiikalla on Suomessa. Toivotamme tervetulleeksi esityksiä, joissa pohditaan esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: Millainen suomalaisen tasa-arvopolitiikan ja tieteellisen tutkimuksen välinen yhteys on ollut, millainen se on nyt, entä tulevaisuudessa? Millaisia muotoja yhteistyö on saanut, mitä jännitteitä yhteistyössä voi havaita, ja mitä työn hedelmät ovat olleet? Mitä vaikutuksia tutkimuksella on ollut tasa-arvopolitiikan agendaan? Mitkä ovat sukupuolinäkökulmaisen tutkimuksen mahdollisuudet edesauttaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista, esimerkiksi talous- ja ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaan? Miten sukupuolen moninaisuutta ja intersektionaalisuutta koskeva tutkimus vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon tarkasteluun ja edistämiseen? Miten muuttuva keskusteluilmapiiri ja voimistuva äärikonservatiivisuus vaikuttavat tutkimukseen, tasa-arvopolitiikkaan ja niiden väliseen suhteeseen?

Toivomme keskusteluun mukaan eri alojen tutkijoita tutkijanuran eri vaiheista. Myös pro gradu -tutkielmiin pohjaavat esitykset ovat tervetulleita.

Työryhmän osana järjestetään paneelikeskustelu tutkimuksen ja tasa-arvopolitiikan suhteesta, sitä koskevista muutoksista ja tulevaisuudennäkymistä.

Ajankohtaista