Hyppää sisältöön

Seminaari 29.9.2011: Kunnian Taakka - maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin kohdistuva väkivalta Pohjoismaissa

Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Espoo
torstaina 29. syyskuuta 2011 klo 09.00-16.30

Yhä useammat naiset kohtaavat kunniaan liittyvää väkivaltaa Pohjoismaissa. Suomessa on vasta viime aikoina herätty todellisuuteen ongelman rantautumisesta maahamme. Erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa esiintyvä, kulttuurin perinteisiin kuuluva, väkivallan muoto on asettanut haasteita myös viranomaisille, koska kunniaväkivaltaa ei osata tunnistaa eikä sen erityispiirteistä ole riittävästi tietoa.

Kunniaväkivaltaperinteessä yhteisön rooli on suuri. Se velvoittaa yhteisön jäsenen toimimaan perinteeseen liittyvien sääntöjen ja normien mukaisesti. Sääntöjen rikkominen tai edes epäily siitä, saattaa johtaa väkivallan tekoon, joka voi olla joko psyykkistä tai fyysistä ja pahimmillaan johtaa kuolemaan. Pohjoismaissa maahanmuuttajataustaiset naiset kamppailevat kahden kulttuurin välisessä paineessa ja heidän integroitumisensa uuteen kotimaahan saatetaan estää.

Ruotsissa ongelma on tiedostettu jo pitkään, mutta missä tilanteessa kunniaan liittyvän väkivallan ehkäisyssä ollaan pohjoismaissa tällä hetkellä? Miten Suomessa voitaisiin hyödyntää Ruotsin ja Tanskan hyviä käytänteitä? Millaisia toimenpiteitä Suomi, Ruotsi ja muut pohjoismaat voisivat tehdä yhdessä tulevaisuudessa? Olisiko pohjoismailla asian tiimoilta jotain annettavaa kansainväliselle yhteisölle?

Seminaari on jaettu kahteen osaan, jossa yhdistyvät aamupäivän tutkimuksellinen ja iltapäivän käytännön toimenpiteiden näkökulma. Seminaari on suunnattu kuntien ja kaupunkien koulutoimille, koulujen oppilashuoltoryhmien jäsenille, terveydenhoitajille, sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöille, Työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijöille, virkamiehille ja päättäjille sekä kaikille maahanmuuttajien kanssa toimiville.

Ohjelma (pdf, 48 kB)
Seminaarin puhujien esittely (pdf, 325 kB)
Videoita seminaarista

Tapahtuman järjestäjät:
Hanasaari
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, TANE
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

Lisätietoja:
Urpo Uusitalo, Hanasaari, etunimi.sukunimi(at)hanaholmen.fi, (09) 4350 2449
Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, etunimi.sukunimi(at)stm.fi, 050 545 3435