Hyppää sisältöön

Tilaisuus: Kuka johtaa? -elinkeinoelämä ja tasa-arvo

Aika: Perjantai 19.3.2010 klo 8.30‐12.00
Paikka: Säätytalo, Snellmaninkatu 9, Helsinki

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa -tutkimushanke on ensimmäinen tutkimus, jossa kartoitetaan ja verrataan politiikan ja elinkeinoelämän johtotehtäviä Pohjoismaissa ja itsehallintoalueilla. Tutkimushankkeen on toteuttanut Pohjoismainen tasa‐arvotiedon keskus (NIKK) Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta. Tasa‐arvoasiain neuvottelukunta (TANE) haluaa tehdä tutkimusprojektin tuloksia tunnetuksi Suomessa. Tässä tilaisuudessa keskitytään erityisesti elinkeinoelämän tasa‐a rvoon ja sen haasteisiin. Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa ‐t utkimushanke osoittaa, että naisliikkeen aktiivisuus ja tasa‐a rvotyö ovat vaikuttaneet ratkaisevasti naisten menestykseen politiikassa, mutta elinkeinoelämä on edelleen miesten vallassa. Naisten osuus yksityisten yhtiöiden hallituksissa vaihtelee Pohjoismaissa seitsemästä 36 prosenttiin. Valtionyhtiöiden hallituksissa sukupuolijakauma on tasaisempi, sillä niihin vaikuttavat yleensä tasa‐ arvolainsäädännön vaatimukset sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta.

Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät tutkimushankkeeseen osallistuneet tutkijat Linda Hart ja Anne Kovalainen.

Kutsu (pdf, 86 kB)
Jukka Ahtela (pdf, 117 kB)
Linda Hart (pdf, 626 kB)
Anne Kovalainen (pdf, 168 kB)