Koronavirus osoittaa, että meidän tulisi keskustella miesten terveydestä

Julkaisuajankohta 12.5.2020 12.12
Uutinen

Miesten kuolleisuus koronavirukseen on herättänyt huomiota mediassa. Kuolleisuustilastoissa miehiä on kuollut virukseen naisia enemmän ja taudin vakava muoto on miehillä yleisempi. Ilmiöt toistuvat useassa maassa, vaikka tarkat luvut tässä kohtaa kriisiä vaihtelevat.

Syitä näihin koronaviruksen sukupuolittuneisiin vaikutuksiin etsitään yhä. Tässä tilanteessa meille on tarjolla vain hyviä arvauksia. Varmaa kuitenkin on, että miesten terveydestä ja hyvinvoinnista olisi syytä käydä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua. 

Askelia miesten terveyden edistämiseksi 

Terveyseroja on tutkimuksissa havaittu niin sosioekonomisten ryhmien kuin sukupuolten välillä. Terveyttä tarkastellessa on aina vaikea määrittää yksiselitteiset syy-seuraussuhteet ja usein eri tekijät risteävät keskenään. 

Tunnistan itsessäni ja lähipiirissäni ajoittain ilmenevän ”hammasta purevan” ja vaivat kestävän miehen, joka ei ”turhasta” valita. Ikävä kyllä tiedän myös useita tapauksia, joissa tämä asenne on aiheuttanut pahempia ja vaikeammin hoidettavia vaivoja ja sairauksia. Ehkä jopa johtanut ennenaikaiseen kuolemaan.

Miehillä kuitenkin tiedetään olevan Suomessa lyhyempi elinajanodote ja miehet myös kokevat terveytensä naisia huonommaksi alle 75-vuotiaiden ikäryhmässä. Koronaviruksen kannalta on varmastikin oleellista myös se tieto, että miehillä on yleisempää kohonnut verenpaine ja diabetes. Molempien on todettu lisäävän vaikean koronaviruksen riskiä. 

Koronavirukseen liittyvään hoitoon ja tutkimukseen saamme parhaat vastaukset terveysalan asiantuntijoilta ja alan tutkijoilta. Mutta mitä muuta meidän tulisi tässä tilanteessa tehdä miesten terveyteen liittyen? 

Meidän tulisi:

  • kasvattaa tietoisuutta ja herättää keskustelua miesten terveydestä ja elintapojen vaikutuksista
  • kannustaa kaiken ikäisiä poikia ja miehiä hakemaan ajoissa apua, kun terveydessä tapahtuu muutoksia huonompaan
  • opettaa pojille, ettei kipu ole miehisyyden merkki eikä heidän tarvitse kestää huonovointisuutta
  • kehittää yhteiskunnan tasolla tarkastuspisteitä, jossa eri-ikäisille pojille ja miehille olisi mahdollista tarjota kohdennettua tietoa ja terveystarkastuksia tarvittaessa
  • huomioida poikien ja miesten väliset erot, esimerkiksi iän, sosioekonomisen taustan ja sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta 

Terveys ja hyvinvointi ei ole kilpailu. Osa terveyskysymyksistä on sukupuolittuneita ja meillä on keinoja parantaa tilannetta. Kukaan ei halua voida huonosti ja on kaikkien etu, että terveydestä puhutaan.

Kirjoittaja: 

Matias Mäkynen

Tasa-arvoasian neuvottelukunnan miesjaoston puheenjohtaja

Ajankohtaista