Korona-ajalla runsaasti vaikutuksia eri-ikäisiin poikiin ja miehiin: Koronakriisin vaikutukset poikiin ja miehiin -webinaari julkaistu 

Julkaisuajankohta 12.11.2021 14.56
Tiedote

Isänpäivän lähestyessä ja Miesten viikon päätteeksi tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) muistuttaa tarpeesta huomioida korona-ajan sukupuolittuneet vaikutukset. Koronakriisin vaikutukset poikiin ja miehiin -tallenne julkaistiin 12.11.2021. 

”Koronavirus on vaikuttanut meihin kaikkiin, mutta nämä vaikutukset vaihtelevat esimerkiksi sukupuolen, iän, asuinpaikan ja työmarkkina-aseman mukaan. Osa vaikutuksista voi tulla esiin pidemmän ajan päästä. On tärkeää, että koronan jälkihoidossa huomioidaan nämä erilaiset seuraukset, jotta tukea osataan kohdistaa oikein,” sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Hannele Varsa.

Suomen Miestutkimuksen Seuran, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämän webinaarin aikana kuultiin monipuolisesti asiantuntijaesityksiä koronakriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja erityisesti poikiin ja miehiin. 

Tutkimuksissa on esimerkiksi tarkasteltu korona-ajan vaikutuksia isien hoivavastuuseen sekä perheen ja työn yhteensovittamiseen. Tulokset vaihtelevat perheiden tilanteen ja maiden välillä. Yhtäältä vanhempien lisääntynyt vastuu muun muassa lasten koulunkäynnistä on kasvattanut naisten tekemää palkatonta työtä kotona. Toisissa tutkimuksissa on puolestaan havaittu, että isät ovat poikkeusolosuhteissa ottaneet aiempaa isomman roolin kodin piirissä tehtävistä töistä. Muutos vaikuttaa kuitenkin olleen hetkellistä ja liittyneen erityisesti etäkouluaikaan tai päiväkotilasten kotonaoloon.

”Korona-ajalla oli hetkellisiä vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon perheen ja työn yhteensovittamisen näkökulmasta. Suomessa isien etätyö tasasi keväällä 2020 jonkin verran lastenhoito- ja kotityövastuita, vaikka vaihtelua näkyy eri perheiden välillä. Tilanne vaikuttaa alustavien tutkimustulosten perusteella kuitenkin nyt palautuneen koronaa edeltäneeseen aikaan,” sanoo tutkimuspäällikkö Johanna Lammi-Taskula. Lammi-Taskula vetää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimushanketta koronaepidemian vaikutuksista lapsiperheiden hyvinvointiin, jonka osana tehtiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa kysely viisivuotiaiden lasten vanhemmille. Kyselyn tuloksia webinaarissa esitteli erikoistutkija Johanna Närvi.

Muita käsiteltyjä teemoja tilaisuudessa olivat esimerkiksi maaseudun poikien tukeutuminen poikakulttuuriin korona-aikana, lähisuhdeväkivalta tilastoissa kuluneen puolentoista vuoden aikana sekä koronkriisin tuomat muutokset ikämiesten sosiaalisiin suhteisiin.

Koronakriisin vaikutukset poikiin ja miehiin: katsottavissa kokonaisuudessaan YouTubessa

Tilaisuuden järjestivät 8.11.2021 Suomen Miestutkimuksen Seura, tasa-arvoasiain neuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. 

Lisätiedot

Hannele Varsa, pääsihteeri, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, [email protected], +358 50 545 3435  
Johanna Lammi-Taskula, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [email protected] +358 29 524 7066

Ajankohtaista