Kannanotto: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) vaatii hallitusta sitoutumaan sateenkaarioikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen

Julkaisuajankohta 25.6.2024 7.45
Tiedote

Pride-kuukauden aikana juhlistetaan jälleen monimuotoisuutta ja tasa-arvoa. Priden aikana iloitaan niistä edistysaskelista, joita ihmisoikeuksien edistämisessä on saavutettu etenkin periksiantamattoman kansalaisaktivismin voimin, yhteistyössä päättäjien kanssa.

Suomessa on vuosikymmeniä edistetty seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa. Tehty työ on kantanut hedelmää, mistä on osoituksena esimerkiksi Suomen sijoittuminen kuudenneksi Euroopan sisäisessä sateenkaarioikeuksien vertailussa vuonna 2024. Kyseessä on merkittävä muutos, sillä Suomen sijoitus oli 12. vuonna 2022.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kuitenkin myös vastustetaan, ja esimerkiksi Pride-tapahtumat ovat olleet häirinnän ja vihatekojen kohteena viime vuosina. Pride-kuukausi muistuttaa siitä, että sateenkaarioikeuksien edistäminen ja turvaaminen edellyttää sitoutumista.  

Vaikuttavat toimet ovat paras osoitus sateenkaarioikeuksiin sitoutumisesta

Elokuussa 2023 julkaistussa valtioneuvoston tiedonannossa hallitus on sitoutunut sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämiseen EU:ssa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta kuitenkin painottaa, että sateenkaari-ihmisten oikeuksia tulee edistää aktiivisesti myös kansallisella tasolla. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistyminen ei ole itsestäänselvyys, vaan näiden eteen on tehtävä työtä.

Tarvitaan vaikuttavia toimia ja selkeä viesti hallitukselta siitä, että Suomi pitää kiinni tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä ja sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin parantamisesta kaikilla politiikan tasoilla.

Katse kohti seuraavia uudistuksia

Tasa-arvoinen avioliittolaki, translaki ja perhevapaauudistus ovat viime vuosina osaltaan parantaneet sateenkaari-ihmisten asemaa Suomessa. Näiden saavutusten juhlistamisen rinnalla katsetta on käännettävä kysymyksiin, jotka yhä vaativat toimia.

Intersukupuolisten lasten kiireettömät, lääketieteellisesti ei-välttämättömät kehoa muokkaavat toimenpiteet tulisi kieltää, ja lasten ja nuorten oikeudet huomioida oikeudellisen sukupuolen sääntelyssä. Tane on lisäksi ehdottanut muunsukupuolisten juridisen sukupuolen vahvistamisen toteuttamisvaihtoehtojen selvittämistä.

Eduskunnan käsittelyssä on kansalaisaloite niin kutsuttujen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Tane kannattaa tällaisen toiminnan kieltämistä. Tane myös korostaa, että transtutkimuksiin ja -hoitoihin pääsy on turvattava osana julkista terveydenhuoltoa jatkossakin varmistamalla riittävät resurssit ja osaaminen.

Ajankohtaista