Kannanotto: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta peräänkuuluttaa sukupuolten tasa-arvon huomioimista kriiseihin varautumisessa

Julkaisuajankohta 19.3.2024 1.00
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan kannanotto 19. maaliskuuta 2024, Minna Canthin ja tasa-arvon päivänä.

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut merkittävästi muutamassa vuodessa. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) on huolissaan siitä, että turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ei huomioida tasa-arvokysymyksiä riittävästi. Tane peräänkuuluttaa monialaisempaa keskustelua turvallisuuspolitiikkaan sekä eri sukupuolten edustajien osallistumista turvallisuutta koskevaan päätöksentekoon.

Venäjän vuonna 2022 kiihdyttämä täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa ja Suomen liittyminen puolustusliitto Natoon käynnistivät poikkeuksellisen aktiivisen keskustelun Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tätä edeltänyt koronapandemia oli jo aiemmin nostanut esiin huolen Suomen kriisivalmiudesta. 

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta peräänkuuluttaa seuraavia näkökulmia keskusteluissa Suomen ja EU:n laaja-alaisesta kriisinsietokyvystä ja kriiseihin varautumisesta:

  1. Turvallisuuden kokonaisvaltainen tarkastelu: Turvallisuuspolitiikassa on otettava huomioon paitsi puolustus, myös talous, ympäristö ja sosiaalinen hyvinvointi. Suomen on tarkasteltava turvallisuutta monipuolisesti ja huomioitava sen eri ulottuvuudet.
  2. Sukupuolten tasa-arvo ja ihmisoikeudet: Turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on tärkeää edistää sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia. Kestävän rauhan rakentaminen vaatii näiden periaatteiden huomioimista.
  3. Laaja-alainen osallistuminen: Turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon on otettava mukaan tasa-arvon asiantuntijoita. Turvallisuusuhat kohdistuvat eri tavoin eri ihmisiin, ja siksi naisten oikeudet ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia koskevat kysymykset tulee olla osa myös turvallisuutta koskevaa päätöksentekoa ja kriiseihin valmistautumista. Kaikkien eri sukupuolten huomioiminen ja osallistumisen mahdollistaminen turvallisuutta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon on olennainen osa kestävän rauhan ja turvallisuuden saavuttamista.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on yksi Suomen kolmesta tasa-arvoviranomaisesta. Toimikaudellaan 2023–2027 Tane keskittyy turvallisuuteen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin. Neuvottelukunta kutsuu keskusteluun mukaan laajasti toimijoita yhteiskunnan eri alueilta. 

Lisätietoja

Taina Riski, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, 
+358 50 473 1046, [email protected] 

Karoliina Partanen, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja
 09 432 3070, [email protected] 

Ajankohtaista