Kannanotto: Suomi tarvitsee sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman

Julkaisuajankohta 27.6.2022 8.03
Tiedote

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (Tane) painottaa, että Suomen tulevan hallituksen tulee sitoutua edistämään sateenkaari-ihmisten oikeuksia suunnitelmallisesti niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Tane vaatii, että Suomi laatii oman sateenkaaripoliittisen toimintaohjelman.

Suomessa on viimeisten vuosikymmenten aikana tehty tärkeitä parannuksia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin. Pride-kuukauden aikana juhlistetaan yhdessä näitä edistysaskelia. Samalla muistutetaan, ettei työ ole läheskään valmis. Merkittävien uudistusten taustalla on ollut jopa vuosikymmenien työ, jota erityisesti kansalaistoimijat ovat edistäneet.

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden positiivista kehitystä ei voi pitää itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen on tehtävä aktiivisesti töitä. Sateenkaaripoliittisessa toimintaohjelmassa määritellään yhteiset tavoitteet ja keinot, joilla saavuttaa kaikenikäisille sateenkaari-ihmisille oikeudenmukaisempi ja turvallisempi Suomi”, sanoo tasa-arvoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Jirka Hakala

Yhteistyö välttämätöntä onnistuneen toimintaohjelman laatimisessa

Kaikki hallinnonalat läpileikkaava sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma tarvitaan, jotta seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä poliittisia parannuksia edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Ohjelma myös kokoaisi jo olemassa olevia linjauksia yhteen. Siinä tulee nimetä vastuutahot ja tavoitteiden toteutumista seurata läpi ohjelmakauden. Tane myös painottaa, että toimintaohjelman osalta on tärkeää huolehtia laajasta osallistumismahdollisuudesta jo valmisteluvaiheessa.

”Sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa ei voida kirjoittaa ilman sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä sateenkaariperheiden oikeuksia ajavien kansalaistoimijoiden voimakasta mukana oloa. Järjestöt, mutta myös esimerkiksi tutkijat, ovat keskeisessä asemassa sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksia käsiteltäessä,” painottaa Tanen varapuheenjohtaja Bella Forsgrén.

Vuonna 2021 valmistuneessa tilannearviossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta Suomessa (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2021:26) on kirjattu lukuisia Tanenkin kannattamia ehdotuksia sateenkaaripoliittisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi vuosille 2021–2024. 

Hallitusohjelmatavoitteissaan vuosille 2023–2027 Tane vaatii sateenkaaripoliittisen toimenpideohjelman lisäksi muun muassa intersukupuolisten lasten kiireettömien, lääketieteellisesti ei-välttämättömien kehoa muokkaavien toimenpiteiden kieltämistä ja esittää muunsukupuolisten juridisen sukupuolen vahvistamisen mahdollistamisen selvittämistä. Lisäksi Tane kannattaa henkilötunnuksen muuttamista sukupuolineutraaliksi sekä translain uudistusta siten, että sukupuolen korjaushoidot erotetaan oikeudellisen sukupuolen vahvistamisesta ja vaatimukset sekä lisääntymiskyvyttömyydestä että täysi-ikäisyydestä poistetaan. 

Lisätietoja

Hannele Varsa, 
pääsihteeri
[email protected]
puh. 050 545 3435

 

Ajankohtaista