Innovaatiot, teknologinen kehitys ja koulutus keskiössä YK:n naisten asemaa käsittelevä toimikunnan 67. istunnossa

Julkaisuajankohta 6.3.2023 10.44
Uutinen

Tänään käynnistyy YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) 67. istunto New Yorkissa. Istunto kestää kaksi viikkoa aikavälillä 6.–17.3.2023.

Istunnon pääteemana on sukupuolten tasa-arvon edistäminen innovaatioiden, teknologisen kehityksen ja koulutuksen keinoin.

Seurantateema käsittelee puolestaan maaseudun naisten voimaannuttamista sekä heidän kohtaamiaan haasteita ja mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa CSW62:n loppupäätelmien mukaisesti. Lisäksi istunnon nouseva teema koskee sukupuolten tasa-arvon saavuttamista päällekkäisten hätätapausten kontekstissa.

Mikä CSW?

Naisten asemaa käsittelevä toimikunta, CSW, on YK:n taloudelliseen ja sosiaalisen neuvoston alainen toimikunta. CSW on merkittävin kansainvälinen naisten asemaa politiikan, talouden, kansalaisoikeuksien sekä sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien alalla edistävä foorumi ja YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

Suomen valtuuskunnassa on mukana laaja asiantuntijajoukko. Tanen edustajina toimivat Elina Havu, Nina Järviö, Hannu Kokki ja Taina Riski.

Lue lisää

CSW67 (2023) | UN Women (UN Women)

Kaikkien Tanen edustajien kasvokuvat vierekkäin: Elina Havu, Nina Järviö, Hannu Kokki ja Taina Riski. Alareunassa Tanen logo.
Elina Havu, Nina Järviö, Hannu Kokki ja Taina Riski edustavat tasa-arvoasiain neuvottelukuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 67. istunnossa (CSW 67.).

 

Ajankohtaista