Ilmoittaudu: Tulevaisuuden tasa-arvo -eduskuntavaalipaneeli (8.11.2022)

Julkaisuajankohta 12.10.2022 14.27
Uutinen

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Miesjärjestöjen keskusliitto ja Naisjärjestöt yhteistyössä, NYTKIS kutsuvat osallistumaan Tulevaisuuden tasa-arvo -vaalipaneeliin.

Mitä vaikutuksia työelämän murroksilla on sukupuolen mukaan eriytyneillä työmarkkinoilla? Miten turvallisuus ja tasa-arvo liittyvät toisiinsa? Miten oppimiseroja saadaan kavennettua ja mitä toimia tarvitaan nuorten miesten syrjäytymisen estämiseksi? Mitä voimme tehdä nuorten naisten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi? 

Tulevaisuuden tasa-arvo -paneelikeskustelu haastaa puolueiden puheenjohtajia pohtimaan nykyhetken lisäksi eduskuntakauden ylittäviä tasa-arvotavoitteita sekä konkreettisia tekoja niiden saavuttamiseksi.

Aika: Tiistaina 8.11.2022 klo 18.00–19.30

Paikka: Keskustakirjasto Oodissa, Maijansalissa (Töölönlahdenkatu 4) + verkko

Ilmoittaudu mukaan 7.11. kello 10 mennessä

Lisätietoja tapahtumasivulla

#TulevaisuudenTasaArvo

Tulevaisuuden tasa-arvo. Puheenjohtajien eduskuntavaalipaneelli 8.11.2022 banneri.

 

#TasaarvoVaalit Ajankohtaista Tapahtuma